Sommerfugle, vilde bier og rigtig mange andre insekter er hårdt pressede. De mangler akut levesteder i Danmark.

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede. Hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få arter hvert sted. Det er et problem for de mange insekter, der er knyttet til bestemte plantearter.

En stor tysk undersøgelse fra 2017 viste, at tre ud af fire flyvende insekter er forsvundet fra Tysklands naturområder i løbet af en periode på blot 25 år. Hvis insekterne fortsætter med at gå tilbage i samme tempo, så er der fare for, at insekterne uddør bare 100 år ude i fremtiden.

Sådan redder du insekterne

Har du en have eller en altan? Bor du i en kommune, hvor I har arealer til rådighed, der kunne få lov at vokse vildt? Har din arbejdsplads sådanne arealer til rådighed? Hvad med din ejerforening, andelsboligforening eller noget helt tredje?

Her på siden kan du se, hvordan du kan hjælpe insekterne. Og din hjælp virker. Vi ved, at når der er flere planter og blomster, når der er flere steder at søge ly og når forbruget af sprøjtegift og gødning stopper, så er der bedre vilkår for sommerfugle, bier og alle andre insekter.

Lad os komme i gang!

Du kan gøre en forskel: Lad haven gro og byg insekthoteller

Din kommune kan gøre en forskel: Lad græsset gro og plant blomster

Det er langt fra alle kommuner, der gør en indsats for at få vildere natur på deres arealer. Ønsker du mere liv og vildtvoksende natur i din kommune? Her er hvad du kan gøre:

  • Tag kontakt til de ansvarlige i din kommune. Der er et politisk udvalg, der beskæftiger sig med de kommunale grønne områder. Det kan have forskellige navne alt efter, hvilken kommune det er. Det kan hedde Miljø- og Teknikudvalg, Miljø- og Klimaudvalg, Vej, Park og Miljø osv. Skriv en mail eller ring til formanden for udvalget, hvor du spørger ind til, hvad kommunen vil gøre for mere vild natur.
  • Prik til din kommune på sociale medier. Mange kommuner er aktive på Facebook, Instagram og LinkedIn. Her kan du spørge dem mere offentligt og få opbakning fra andre borgere i din kommune.
  • Vis det gode eksempel. Hvis du gerne vil hjælpe insekterne, så kan du også starte i din egen have ved at lade græsset gro højt, plante vildeng og have kvasbunker med gamle grene og kviste. Du kan også tilmelde din have til vores projekt Slip Haven Fri og officielt være med til at øge andelen af naturvenlige kvadratmeter i Danmark.

Bliv medlem og støt insekterne i Danmark

Sammen med vores 130.000 medlemmer skaber Danmarks Naturfredningsforening resultater for naturen i Danmark. Hvis du vil være med til at gøre en forskel for biodiversiteten i Danmark, og hvis du vil have mere og vildere nature, så kan du blive en del af fællesskabet i dag.