Rundt om i landet kunne man søndag se større menneskemængder langs de danske kyster. Det var dog ikke kun det fine sommervejr, der havde lokket danskerne på stranden. Flere steder kastede danskere sig ud i bølgerne i samlet flok for at råbe politikerne op. Det gjorde de som led i begivenheden ”Hop i havet”, som Danmarks Naturfredningsforening stod bag.

Formålet med den kollektive dukkert var at sætte fokus på den hårdt pressede havnatur og samtidig skubbe på for politisk handling forud for efterårets forhandlinger om en ny havplan.

Lokalafdelinger fra DN, vinterbadere, kajakroere, udspringere, sejlere, naturister, museer og akvarier med flere stod bag de godt hundrede Hop i havet-events langs de danske kyster - lige fra Svaneke i øst til Vejers Strand i vest.

Udover en frisk dukkert i havet kunne gæsterne ved de mange arrangementer blandt andet blive klogere på livet under overfladen, og på hvad der er af udfordringer i lige præcis deres nære havmiljø. Der blev blandt andet sat fokus på forurening med næringsstoffer fra land, muslingefarme, iltsvind, og planerne om at bygge en kunstig ø i Øresund.

Et klart signal til Christiansborg

I alt deltog flere end 3.000 danskere i den kollektive dukkert. Og det har sendt et klart signal til politikerne, forklarer Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening:

– Vi fik vist, at vi er mange, der er bekymrede for havnaturens tilstand, og som insisterer på, at havet bliver bedre beskyttet. Jeg er ikke i tvivl om, at de inde på Christiansborg har hørt vores budskab, og vi håber, at de vil leve op til deres ansvar for at sikre den nødvendige havbeskyttelse, siger hun.

Se 3000 danskere hoppe i havet for havets skyld!

Skriv under

  • Det står skidt til med vores hav. Syv ud af otte naturtyper i havet er i tilbagegang.
  • Årsagen er, at vi mennesker forurener og forstyrrer naturen.
  • Vi mener, at 30% af vores hav skal være beskyttet hav. Er du enig, så hjælp os med din underskrift.

Et hav under pres

Der er i den grad brug for, at havet bliver bedre beskyttet, end det er tilfældet i dag. Den danske havnatur er nemlig under pres, og livet under overfladen har længe lidt under manglende beskyttelse.

Fiskebestande er i tilbagegang, 7 ud af 8 naturtyper i havet er i stærkt ugunstig tilstand, og i dag lever ingen af de danske farvande op til EU's krav for god miljøtilstand.

Det er blandt andet forurening, havbrug, råstofudvinding og fiskeri med bundslæbende redskaber, der truer den danske havnatur. Der er derfor brug for beskyttede områder, hvor livet under overfladen kan få fred til at etablere og udvikle sig.

Læs også: DN opfordrer politikerne til at tænke hav-beskyttelse med i klimakampen

Derfor håber DN, at partierne på Christiansborg vil presse på for at sikre en aftale, der tilgodeser den trængte havnatur, når den såkaldte havplan skal vedtages til efteråret. Ifølge foreningen skal Danmark som minimum leve op til EU’s målsætning om mindst 30 procent effektivt beskyttet hav, hvoraf mindst en tredjedel – altså 10 procent – skal udlægges som strengt beskyttede havområder.

DN vil gerne sige 1000 tak til alle de mange fantastiske arrangører og til alle, der kom og bakkede op!