Hvis vi i Danmark skal nå vores klimamål for 2030, så skal alle brancher blive grønnere. Og det gælder i særlig grad landbruget, som vil udlede omkring halvdelen af Danmarks samlede drivhusgasser i 2030, hvis ikke der gøres noget.

Derfor har regeringen nedsat en ekspertgruppe, der i dag har udgivet en længe ventet rapport med forslag til, hvordan man kan gøre landbruget mere klimavenligt med en CO2-afgift.

Rapporten har beregnet effekten af flere mulige modeller. Og Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at regeringen vælger den mest ambitiøse model med CO2-afgift på 750 kroner pr ton. I de andre modeller vil CO2-afgiften være på blot 375 eller 125 kroner per ton.

- Vi kommer til at gå benhårdt efter den mest ambitiøse omstilling af landbruget til fordel vores klima, vandmiljø og natur. Vi skal have den model, som sikrer mest mulig omstilling henimod en landbrugsproduktion, der ikke tager livet af vores fjorde og kystvande og nedbringer erhvervets forurening af klima og drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.


3 gode grunde til at vælge den mest ambitiøse CO2-afgift


1. En høj CO2-afgift vil have den største klimaeffekt

Hvis man væger den mest ambitiøse CO2-afgift, så vil landbrugets udledning af drivhusgasser blive reduceret med 3,2 millioner ton i 2030. Til sammenligning vil de andre modeller i rapporten kun reducere landbrugets udledning med mellem 2,4 og 2,8 millioner ton. Så det vil med andre ord være klart bedst for klimaet at vælge den model med størst effekt.

2. En høj CO2-afgift er billigst for samfundet

Hvis man vælger den mest ambitiøse CO2-afgift, så vil det kun koste samfundet 150 kroner for hvert ton CO2, som man undgår at udlede. I de andre modeller i rapporten vil prisen være på 250-575 kroner per ton – det kan altså blive op mod næsten fire gange så dyrt.

Samtidig vil staten få indtægter for 1,2 milliarder kroner for den mest ambitiøse model. De penge vil for eksempel kunne bruges til flere grønne tiltag i landbruget. Til sammenligning vil de andre modeller give et minus på mellem 0,5 og 2,1 milliarder kroner – med andre ord vil det blive dyrt for staten og skatteborgerne at vælge en mindre ambitiøs CO2-afgift.

3. En høj CO2-afgift vil give mindre konkurrenceforvridning

Hvis man vælger den ambitiøse CO2-afgift på 750 kroner per ton, så vil landbrugets CO2-afgift blive ligesom industriens CO2-afgift. Hvis man derimod giver rabat, så landbruget skal betale en mindre CO2-afgift end resten af de danske erhverv, så vil regningen for landbrugets klima-forurening bare blive sendt videre til andre dele af det danske samfund.

Derfor er Danmarks Naturfredningsforening gået sammen med både Dansk Erhverv, CEPOS, SMVdanmark, KRAKA og CONCITO om et fælles krav om, at en CO2-afgift for landbruget bør følge niveauet for industrien.

Danmarks Naturfredningsforening er inviteret af regeringen til at deltage i forhandlingerne om bl.a. en CO2-afgift for landbruget. Den såkaldte Grønne Trepart består ud over DN og regeringen af Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening samt Concito.

Mangler du stadig gode argumenter for, hvorfor regeringen bør vælge den mest ambitiøse CO2-afgift for landbruget, så kan du få flere gode argumenter fra DN’s præsident Maria Reumert Gjerding her.