Langeland er et af de mest opdyrkede steder i Danmark, og derfor er tabet af dyre- og plantearter især tydeligt her.

Men nu skal 50 styk skotsk højlandskvæg sørge for, at den triste udvikling vender. Skovsgaard Gods på Sydlangeland har nemlig omdannet størstedelen af sit areal til vildgræsning. På denne tid næste år vil både kvæg, heste og på sigt også grise, gå rundt frit inden for et stort hegn og sørge for, at biodiversiteten blomstrer.

Men de vilde køer er allerede nu sat ud for at lave ravage på de gamle marker, enge og skovpletter:

- Ingen ved præcis, hvordan køerne vil opføre sig, så projektet vil også være et eksperiment med et ukendt mål. Vi kommer til at blande os så lidt som overhovedet muligt. Vi er meget spændte, siger Kristian Graubæk, projektforvalter ved Skovsgaard Gods.

Læs mere om naturen og planerne for Skovsgaard

Forskellen vil kunne ses til foråret

De 50 stykker skotsk højlandskvæg er importeret fra Læsø og blev torsdag sluppet ud på græs ved Skovsgaard Gods på Langeland. Godset bliver dermed det første i Danmark, der omdanner størsteparten af sin landbrugsjord til vildtgræsning.

Det hårdføre kvæg skal gå ude hele året rundt uden fodring og anden menneskelig indblanding end små visitter. Køernes opgave er at være sig selv. Det gør de ved at spise sig igennem af al det græs, urter og andet bevoksning, der har det med at dominere andre arter. Jo mere de æder i løbet af vinteren, jo bedre plads bliver der til de blomstrende planter, der tiltrækker insekter og andre dyr.

Læs: Græssende heste har skabt insektparadis

Allerede til foråret vil man formentlig nogle steder kunne se mærkbare resultater af kvægets aktiviteter. Plantearter som blåhat og stor knopurt, og dyr som stær og rødrygget tornskade har før været almindelige på Langeland, og håbet er, at projektet med vildtgræsning kan gøre dem almindelige igen.

-Samtidig vil køerne gøre naturen mere varieret, idet de tramper og roder i jorden og laver kokasser, der skaber et mylder af liv, siger Kristian Graubæk.

Hidtil største vildgræsningsprojekt i Danmark

Projektet bliver det hidtil største vildgræsningsprojekt i Danmark af den type, hvor dyrene ikke bliver fodret, og hvor der er nok dyr til at områdets græs, buske og urter bliver spist helt op om vinteren. I et naturligt økosystem uden mennesker ville det betyde, at nogle af køerne dør af sult om vinteren, og flokken er mindre om sommeren.

Den del af dynamikken må Skovsgaard undvære, da lovgivningen ikke tillader en naturlig død. Derfor bliver nogle af dyrene taget ud til at spise eller sendt til andre naturprojekter.

Herhjemme er det udover Skovsgaard kun Molslaboratoriet på Mols, der lader de græssende dyr være flere, end området på sigt har mad til.

Der findes andre større naturforvaltnings-projekter, hvor vilde græssende dyr går rundt. Men dyrene er der er endnu ikke i så store antal, at de spiser i bund om vinteren. Den største dynamik og opblomstring den følgende sæson sker først, når dyrene har spist stort set alt i vinterhalvåret.

I løbet af 2021 vil kvæget få selskab af heste, der skal gå vildt, og på sigt vil godset også genintroducere grise til naturforvaltningen for første gang i nyere tid. Hver art har hver deres funktion og spiser forskellige ting. Sammen kan arterne vise vejen til fremtidens naturforvaltning, hvor biodiversiteten er i højsædet.

Om Skovsgaard

  • Skovsgaard Gods blev testamenteret til Danmarks Naturfredningsforening i 1979 af Frk. Ellen Fuglede, som ønskede at sikre, at ejendommen og naturen efter hendes død ikke blev udnyttet eller bebygget, men forblev på naturbevarende hænder. Skovsgaard ligger ved Hennetved på Langeland.
  • Godset ejes i dag af Danmarks Naturfond, som er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening.
  • Hegnet til vildgræsningsprojektet samt det skotske højlandskvæg er doneret af Den Danske Naturfond. De laver naturprojekter i hele Danmark.