- I de 25 år, jeg har færdedes på egnen, har jeg aldrig set magen til blomstring. Hold nu kaje.

Sådan lød det fra Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, efter han havde været på besøg på Ebeltoft-halvøen på Mols.

En blanding af forrige sommers tørke, og at Syddjurs Kommune har sat en flok heste ud i vinterhalvåret til at græsse, har nemlig givet området optimale betingelser for at blive en ren biodiversitetshimmel. Og det er den blevet, fortæller Morten D.D. Hansen:

- Jeg blev enormt glad, da jeg så, hvor farverigt og levende der var derude. Ikke kun fyldte de mest almindelige arter. Der var også aksærenpris, blodrød storkenæb, smalbladet klokke, smalbladet timian og blåhat. Og meget mere!

Vintergræsning har givet blomsterne vinderchancer

Den blomstrende natur har også givet plads til masser af sommerfugle og bier, fortæller biologen. Endda nogle ikke helt så almindelige af slagsen, eksempelvis den lille uldbi, blåhatjordbi og langhornsbi.

Læs mere: Sådan får du flere sommerfugle i haven

Den store biodiversitet er bl.a. kommet, fordi Syddjurs Kommune har sat heste ud på en række mindre naturområder på halvøen. De har gået og rodet op i jorden med deres hove og ædt al den vegetation, de kunne komme i nærheden af.

På den måde har de forskellige insektvenlige blomsterarter haft plads til at vokse sig store, hvor buske, krat og græs normalt havde taget over.

Samtidig bliver området naturligt varieret, fordi dyrenes gødning koncentreres bestemte steder, mens der andre steder ædes helt op.

- Det er meget vigtigt, at græsningen sker med dyr, og ikke ved hjælp af maskiner. Dyrene skaber en varieret og spændende natur, hvor de store maskiner skaber et ensartet landskab, siger Morten D.D. Hansen.

99 arter du skal se, før du bliver voksen

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Naturhistorisk Museum og Nordea-fonden samlet 99 danske arter, børn skal se, før de bliver voksne. Se listen og se sjove video med arterne her.

Vigtigt at kommunen kun bruger vintergræsning

Morten D.D. Hansen påpeger, at kommunen har gjort det helt rigtige i at fokusere på at sætte heste ud i vinterhalvåret. At have en hest eller to til at græsse hvert delområde året igennem vil kræve alt for meget tilsyn.

I stedet får hestene en kort periode på hvert areal, hvor de får græsningen overstået i en fart. Hvorefter området kan hvile og blomstre sommerhalvåret igennem.

På Molslaboratoriet i Nationalpark Mols Bjerge, hvor Morten D.D. Hansen er naturvejleder, går der heste og køer året rundt.

Også her bliver der spist helt op om vinteren, mens dyrene om sommeren græsser på kryds og tværs og skaber en ekstremt varieret struktur og blomstring, hvor nogle steder er hårdt nedbidte, mens andre blomster helt vildt.

- Rewilding som på Molslaboratoriet er lettest på større arealer. Kommunen får til gengæld det bedste ud af de små arealer, som de overhovedet kan. Det kan andre kommuner tage ved lære af, hvis de har en række små områder, der skal plejes, men som ikke er store nok til helårsgræsning, siger Morten D.D. Hansen og opfordrer:

- Sæt to eller tre heste ud i vinterhalvåret, og flyt dem til noget lidt mere nedprioriteret natur om sommeren. Så er der gode chancer for at tiltrække en masse gode arter, når området så springer ud i foråret, siger Morten D.D. Hansen.

Læs mere om biodiversitet her