Det er ikke nødvendigt at rejse uden for Danmarks grænser for at få storslåede naturoplevelser.

Du kan sagtens gå på opdagelse i vores egen natur i påskeferien.

Vi har udvalgt syv smukke naturområder, som Danmarks Naturfredningsforening har været med til at frede og sikre for fremtiden.


Foto: Cecilie Haugaard

1. Råbjerg Mile

Ved første øjekast kan det ligne en ørken fra sydlige himmelstrøg.

Tag forskud på sommeren ved at besøge Råbjerg Mile i Nordjylland.

Området byder på enestående natur, der ikke minder om noget andet i Danmark. Det er Nordeuropas største aktive vandreklit og den flytter sig hvert år 15 meter mod nord-øst.

Råbjerg Mile er 3-400 år gammel og består af 3,5 millioner m³ sand. Så der er god mulighed for en sund travetur i de ørkenlignende omgivelser.

Når du alligevel besøger milen, så tag også forbi Råbjerg Hede. Det er en ødemark, som har en bred vifte af natur med klitter, heder og moser.

Læs mere om Råbjerg Mile.


2. Skovsgaard

Naturdestination Skovsgaard på Langeland er fyldt med spændende og vilde naturoplevelser for børnefamilier og naturinteresserede.

Tag børnene med på den vilde jagt i naturen og find spændende arter, I ikke har set før. Eller oplev kvæg og vildheste, der lever vildt i naturen.

Skovsgaard har nemlig udlagt 245 hektar til natur med vildgræsning. Dyrene kommer aldrig på stald og lever af det, de selv kan finde i den vilde natur.

Når dyrene græsser hele året, er de med til at udvikle et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat. Alt sammen noget, der er med til at øge biodiversiteten i området.

Du kan også overnatte midt i den vilde natur, eller besøge Skovsgaards nye café.

Psssttt... Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening får du rabat på både billet og årskort.

Læs mere om Skovsgaard.


3. Almindingen og Ekkodalen

Skal du til solskinsøen i påsken? Så snyd ikke dig selv for en gåtur i Almindingen. Det er den ældste og smukkeste del af den vidtstrakte skov, der dækker en stor del af det indre Bornholm.

En vandretur i området byder både på klippetoppe og sprækkedale med store sammenhængende nåletræsbevoksninger, løvskov, moser og skovsøer. Og så kan du være heldig at opleve det største vildtlevende europæiske landpattedyr - den europæiske bison

På din tur i Almindingen kan du også opleve Ekkodalen - Danmarks længste sprækkedal. Den blev dannet for cirka 1400 millioner år siden og er cirka 12 kilometer lang og nogle steder op mod 70 meter bred.

Ekkodalen afgrænses af høje, lodrette klippevægge, som bliver kaldt styrtebakkerne. Her vokser en over 200 år gammel fredet skov af især vintereg.

Stedet har fået dit navn grund af det ekko, der opstår, når lyden kastes tilbage fra de stejle klippevægge.

Læs mere om Almindingen og Ekkodalen.


4. Maribosøerne

Midt på Lolland finder du et af Danmarks største sø-komplekser, Maribosøerne.

Det fredede område kaldes Naturpark Maribosøerne og er særligt kendt for et ekstraordinært fugleliv.

De fire søer - Nørresø, Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø – er hjemsted for både fiskeørne og havørne. Så der er god mulighed at gå på opdagelse med kikkert i god afstand til ørnenes habitat.

Selv hvis du ikke får øje på en havørn, vil der med stor sandsynlighed være andre interessante fuglearter. Langs søerne kan du både støde på grågæs, taffelænder og lappedykkere.

Gå på opdagelse i naturparken til fods, tag en rundtur på cykel eller lej en kano og se søerne fra vandet.

Læs mere om Maribosøerne.


5. Lille Vildmose

På trods af sit navn er Lille Vildmose med sine rundt regnet 7.700 hektar Danmarks største landfredning.

Som en dansk vildmark byder Lille Vildmose i det nordøstlige Himmerland på unik natur og mange arter, du ikke ser andre steder.

Når du går på opdagelse i området vil du blandt andet kunne se kronhjorte, vildsvin og elge. I 2015 flyttede en svensk elgkalveflok ind i naturområdet, og siden da er der kommet flere til af det store, fascinerende dyr.

Mange kommer også til Lille Vildmose for at se kongeørnen, som siden 1999 har ynglet i skovene i området.

Ved mosens største sø, Tofte Sø, er det et fulgetårn, hvor der er gode muligheder for at se ørnene.

Læs mere om lille vildmose.


Foto: Visit Samsø

6. Stavns Fjord

Stavns Fjord på Samsø er helt speciel med sin runde form og de mange holme, der præger landskabet.

Fjorden er udpeget og beskyttet som internationalt Natura 2000 område, fordi det er et helt særligt ynglested for fugle. Både skarv, fiskehejre, grågås, gravand og ederfugl yngler her.

Der er anlagte stier rundt i området, så du kan opleve naturen og fuglene på tæt hold.

Dog skal du være opmærksom på, at der er adgangsforbud i visse områder i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Det gælder blandt andet for Besser Rev.

Men derudover er det er muligt at gå langs det meste af fjorden.

Oplev den runde fjord på Samsø og få et særligt indblik i den anderledes natur.

Læs mere om Stavns Fjord.


7. Skamlingsbanken

Oplev Skamlingsbankens dramatiske landskab og fantastiske udsigt over hele egnen mellem Kolding og Christiansfeld.

Med 113 meter over havet er Skamlingsbanken Sønderjyllands højeste punkt, og stedet samler både natur og historie i ét.

Landskabet er et resultat af istiden og stedet er gennem tiden blevet brugt som nationalt og folkeligt mødested.

Bakkerne ved Skamling er dannet af tre gletsjerfremstød under den seneste istid. Det sidste fremstød fra Lillebæltsgletsjeren fandt sted for 14–15.000 år siden. Her blev store bakker af sten, grus og ler blev skubbet frem.

Gletsjeren standsede ved Skamling og efterlod den bakkede randmoræne, vi ser i dag.

Læs mere om Skamlingsbanken.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!