Det er ikke nødvendigt at rejse uden for Danmarks grænser for at få storslåede naturoplevelser. Du kan gå på opdagelse i vores egen natur i påskeferien. Vi har udvalgt 7 smukke naturområder, som er fredede.


Foto: Cecilie Haugaard

1. Råbjerg Mile

Ved første øjekast kan det ligne en ørken fra sydlige himmelstrøg. Tag forskud på sommeren ved at besøge Råbjerg Mile, der byder på enestående natur, der ikke minder om noget andet i Danmark. Det er Nordeuropas største aktive vandreklit og den flytter sig hvert år 15 meter med vinden.

Vidste du, at Råbjerg Mile er 3-400 år gammel og består af 3,5 mio. m³ sand?

Når du alligevel besøger Milen, så gør dig selv den tjeneste også at smutte forbi Råbjerg Hede. Det er en ødemark, som har en bred vifte af natur med klitter, heder og moser.

Se forslag til ruter her


2. Maribosøerne

Midt på Lolland finder du et af Danmarks største sø-komplekser, Maribosøerne. Det fredede område kaldes Naturpark Maribosøerne, som er særligt kendt for et ekstraordinært fugleliv.

De fire søer - Nørresø, Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø – er hjemsted for fuglearter som fiskeørne og havørne. Lige nu lever to ynglende havørnepar ved naturparken. Så der er god mulighed at gå på opdagelse med kikkert i god afstand til ørnenes habitat.

Og selv hvis du ikke får øje på en havørn, så vil der med stor sandsynlighed være andre interessante fuglearter. For langs søerne kan du støde på grågæs, taffelænder og lappedykkere.

Gå på opdagelse i naturparken til fods eller tag en rundtur på cykel.


Foto: VisitSamsø

3. Stavns Fjord på Samsø

Stavns Fjord er helt speciel med sin runde form og de mange holme, der præger landskabet. Fjorden er udpeget og beskyttet som internationalt Natura2000 område, fordi det er et helt særligt ynglested for fugle. Her er ynglende skarv, fiskehejre, grågås, gravand, ederfugl

Der er anlagte stier rundt i området, så du kan opleve naturen og fuglene på tæt hold. Dog skal du være opmærksom på, at der er adgangsforbud i visse områder i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Det gælder bl.a. for Besser Rev. Men derudover er det er muligt at gå langs det meste af fjorden.

Oplev den runde fjord på Samsø og få et særligt indblik i fuglelivet.


4. Almindingen og Ekkodalen

Skal du til Bornholm i påsken? Så snyd ikke dig selv for en gåtur i Almindingen. Det er Danmarks tredjestørste skov, og skoven står urørt, så du kan opleve et unikt plante- og dyreliv. At skoven er urørt betyder nemlig, at der ikke er træproduktion i skoven, og at den får lov til at være mere vild. Så du kan se træer, der er flere tusind år gamle og se om du kan få øje på nogle af de forskellige arter, der holder til i skoven.

Læs mere om urørt skov

På din tur i Almindingen kan du også opleve Ekkodalen, der med sine 12 km. er Danmarks længste sprækkedal.


5. Lille Vildmose

På trods af sit navn er Lille Vildmose den største fredning i Danmark med sine rundt regnet 7.700 hektar. Som en dansk vildmark byder Lille Vildmose på unik natur og mange arter, du ikke ser andre steder.

Når du går på opdagelse i området vil du kunne se kronhjorte, vildsvin og senest er der kommet elge. I 2015 flyttede en svensk elgkalveflok ind i naturområdet, og siden da er der helt naturligt kommet flere til af det store fascinerende dyr.

Mange kommer også til Lille Vildmose for at se kongeørnen, som siden 1999 har ynglet i Lille Vildmoses skove. Ved mosens største sø, Tofte Sø, er det et fulgetårn, hvor der er gode muligheder for at se ørne og skarver. For her i området findes også Danmarks største kolonier af skarver.


6. Skamlingsbanken

Med 113 meter over havet er Skamlingsbanken Sønderjyllands højeste punkt, der samler natur og historie i et. For landskabet er et resultat af istid og stedet er gennem tiden blevet brugt som nationalt og folkeligt mødested.

Bakkerne ved Skamling er dannet af tre gletsjerfremstød under den seneste istid. Det sidste fremstød fra Lillebæltsgletsjeren fandt sted for 14–15.000 år siden, hvor store bakker af sten, grus og ler blev skubbet frem. Gletsjeren standsede ved Skamling, og her efterlod den bakkede randmoræne, som du kan opleve i dag.

Området blev fredet i 1937, og det er netop besluttet, at der skal gennemføres en ny og udvidet fredning af området. Den nye fredning giver en bedre fremtidssikring og der bliver opført et besøgscenter og en folkemødeplads, der skal gøre området til et større samlingspunkt.

Læs mere om den nye fredning

Foto: Kolding Kommune

7. Skovsgaard

Mellem bakker og ud til havet ligger det idylliske gods, Skovsgaard, hvor økologi og natur er i højsædet. Som besøgende kan man gå på opdagelse på selve godset såvel som i den omkringliggende natur, hvor der er skov og vandrestier. Hele området er fredet og har været det siden 1973.

I påskeferien den 14. april inviterer Skovsgaard til naturværksted. Her er der mange aktiviteter for store og små. Kom og kværn korn til mel, bag pandekager over bål ved i udekøkkenet, fang dyr i vandhuller og leg gamle påskelege.

Derudover er der samme dag et arrangement, hvor du kan lære at lave den gamle påskeret syvkål med indsamlede vilde urter.

Skovsgaards café- og gårdbutik har også åbent hele påskeferien.


Kom mere ud i naturen

Som medlem får du adgang til mere end 1000 ture om året - bliv en del af fællesskabet!