Den globale natur er i drastisk tilbagegang. Sådan lød konklusionen i en ny international FN-rapport for nylig. Op imod en fjerdedel af verdens arter er truet.

Og Danmark er ingen undtagelse. Her er over 2.000 arter på den danske rødliste over truede og sjældne arter.

En af årsagerne til den ringe naturtilstand i Danmark er manglen på beskyttede Natura 2000-områder, hvor Danmark indtager en trist bundplacering i EU.

Danmark indtager bundplacering på beskyttet natur

Holland har udpeget 13,29 procent af landarealet til Natura 2000, Polen 19,56 procent og Tyskland har udpeget 15,45 procent Natura 2000.

Danmark indtager med 8,3 procent den suveræne bundplacering i EU, når det kommer til Natura 2000 beskyttet natur. Det er ti procentpoint under EU-gennemsnittet.

Det er en pinlig bundplacering, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

- I årtier har vores politikerne accepteret, at naturen er blevet mere og mere forarmet. Danmark er et grønt foregangsland, lyder det fra vores politikere, men virkeligheden er, at når det kommer til beskyttet natur, er vi suveræn bundskraber i EU. Det synes jeg, er pinligt for vores land, siger hun.

Ny regering skal sikre mere beskyttet natur

Men hvis naturkrisen skal løses har vi brug for meget mere beskyttet natur, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, som opfordrer en kommende regering til at øge andel af beskyttet Natura 2000-natur markant.

- Hvis vi skal have nogen som helst forhåbning om at kunne løse natur- og biodiversitetskrisen, bliver vi nødt til at øge andelen af beskyttede naturområder, så vi kan sikre mere plads til vores truede arter, siger præsidenten.

Danmarks Naturfredningsforening håber, at et kommende flertal vil udtage op imod 100.000 hektar nye områder til international beskyttet natur, så Danmark kan bevæge sig op imod EU-gennemsnittet.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings valgkampagne her

Hvad er Natura 2000?

  • Natura 2000 er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU.
  • Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene, og sikre sammenhæng i naturen.
  • Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Danmark over de kommende ti år samlet udpeger i alt 100.000 hektar, som Natura 2000-områder.
  • Danmark er igennem FN forpligtet til at sikre, at 17 procent af landearealet skal være beskyttet natur.