I over 25 år har Hans Wernberg arbejdet med den danske natur. Allerede inden han blev uddannet biolog begyndte han at undersøge og rapportere hvilke arter, der levede i forskellige naturområder. Dengang kunne han stadig blive glad ved et besøg til en tilfældig eng og se de urter, måske endda sjældne af slagsen, der levede.

Men glæden varede ikke ved. Arterne forsvandt stille og roligt fra mange områder, og til sidst begyndte Hans Wernberg ikke at forvente noget som helst, når han skulle lave sine undersøgelser:

- Den ene uge efter den anden ville jeg tage ud til et fattigkær eller en mose, som på papiret var fyldt med alle mulige spændende arter. Og når jeg kom derud, var der kun brændenælder og pilekrat. Det var rigtig trist, siger den 51-årige biolog.

Vær med til at sikre mere natur i Danmark - skriv under på en naturlov nu!

Kun beskyttet på papiret

I Danmark hænger naturen i en tynd tråd. Kun under én procent af arealet er selvopretholdende natur, der eksisterer på egne præmisser.

Naturen i det åbne land – hederne, moserne, engene – er forsvundet. Og det, der er tilbage, er så påvirket af årtiers brug af gødning fra landbruget, at mange af områderne i dag er golde græsørkener eller vokset til i dominerende planter og træer, som kan tåle de store mængder kvælstof.

Den tilbagegang har Hans Wernberg været vidne til. Han har gennem årene undersøgt hundredvis af naturområder og især dem, der er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. De fylder godt 10 procent af Danmarks areal. Ofte er områderne klemt inde mellem marker og småbyer, hvor de ligner rester af noget, der engang har været meget større.

Desværre har alle områderne én ting til fælles. Beskyttelsen rækker ofte ikke ud over papiret, og arterne forsvinder, oplever Hans Wernberg.

- Naturen har ingen stemme. Det viser paragraf 3-områderne ret tydeligt. I Danmark har opfattelsen været, at hver en kvadratmeter skal gøre nytte, enten som landbrug eller andet. Og det er det, vi ser konsekvenserne af nu ret akut, hvor naturen har mindre og mindre plads, og arterne stille og roligt forsvinder.

Læs også: Dyr og planter uddør i højere tempo end nogensinde før

Giv naturen mere plads gennem en naturlov

Der er stor opbakning til en naturlov blandt danskerne.

To ud af tre danskerne mener, at naturen bør have sin egen lov. Det viser en meningsmåling, som Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

DN har den seneste måned sat fokus på behovet for en Dansk Naturlov. Og over 35.000 har allerede skrevet under.

Naturlov kan redde de glemte perler

Hans Wernberg mener, at noget af løsningen er en naturlov. En lov, der fastsætter et krav om mere areal til naturen samt en effektiv beskyttelse og pleje af de grønne områder, der trods alt stadig er.

-Jeg savner opmærksomhed på de glemte naturområder, som er ved at forsvinde. Og så savner jeg noget politisk mod til at sige, at bare i det her lille hjørne af Danmark skal naturen vinde kampen om pladsen, også selvom der måske er et landbrug eller to, siger Hans Wernberg.

Læs også: To ud af tre vil have en naturlov

Kæmper for den almindelige natur

Jo mere Hans Wernberg måtte tage hjem fra et naturområde uden at have registreret én eneste plante, der ellers burde være karakteristisk for området, jo mere deprimerende var det. Til sidst valgte Hans Wernberg at sige sit job som konsulent op og i stedet starte sit eget firma, der fokuserede på at gøre noget ved problemet.

I dag er virksomheden Care4Nature velkørende, og ordrebogen fyldt. Hans Wernberg har specialiseret sig i at hjælpe kommuner med at pleje naturområder, ofte paragraf 3-natur, og i at rydde områderne for invasive arter. Det gør Hans Wernberg glad, at han gør en synlig forskel. Også selvom andre biologer måske ikke forstår glæden ved at fjerne bjørneklo og rydde krat.

-Jeg føler mig heldig, for jeg er nu i den situation, at jeg kan tage ud til et super kedeligt område, hvor jeg ved fra billeder, at bjørneklo og brændenælder fylder alt. Og så kan jeg blive positivt overrasket over, at en lille orkidé eller en urt har fået lov at overleve. Det bliver ligesom en drivkraft.

Læs også: En naturlov er også godt for klimaet og vores drikkevand

Man må lære at elske det almindelige

For biologen kan håbløsheden godt fylde, når han tænker på naturens tilbagegang. Men noget der giver ham håb, er den stigende opmærksomhed på naturen, vild med vilje-bevægelsen og naturprogrammerne ”Giv os naturen tilbage” på DR.

Den bevægelse håber Hans Wernberg, at flere og flere bliver grebet af. Han har i den forbindelse en opfordring:

-Lær alt det almindelige og kedelige at kende. Selv brændenælden er vigtig, fordi sommerfuglen nældens takvinges larver lever på dens blade. Alle arter har sin plads i systemet, og jo mere vi kender de almindelige dyr og planter, jo mere får vi lyst til at passe på naturen som helhed.

Hans Wernberg har selv en "Vild med vilje"-have ved sit hus i Albertslund. Her holder han og hans børn af at kigge på frøer, egern, spætter, ugler og de andre almindelige dyr og planter, som vokser.