Lige nu uddør dyr og planter hurtigere end nogensinde før i menneskets historie. Alene i Danmark er mere end 1.800 arter i fare for at forsvinde.

Derfor har en række partier foreslået, at naturen skal have sin egen lov – en biodiversitetslov – der skal sikre mere og bedre natur i Danmark for netop at bremse tabet af dyr- og plantearter. Og det er danskerne helt enige i.

67 procent af danskerne mener, at Danmark bør have en naturlov. Det viser en meningsmåling, som Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening. Flertallet gælder endda på tværs af alder, køn, region og politisk ståsted.

- Det er fantastisk med så stor og bred opbakning, for naturen har virkelig brug for sin egen lov. Naturen har alt for længe været underprioriteret, og en dansk naturlov kan være med til at redde de truede dyr og planter – og sikre en rig og mangfoldig natur til vores børn og børnebørn, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, der længe har været fortaler for en dansk naturlov.

Naturen går tilbage – selv i beskyttede områder

Dyr og planter er især truede, fordi de mangler plads. Vi mennesker fylder for meget, og i generationer har vi forsømt og fortrængt naturen. Danmark er i dag et af verdens mest opdyrkede lande, og kun 10-15 procent af Danmark er beskyttet natur. Og selv dér er naturen presset.

- Den nuværende lovgivning på området har spillet fallit. Selv i områder, der skulle være beskyttet, går naturen tilbage. En dansk naturlov skal både sikre mere natur og reel beskyttelse, siger Maria Reumert Gjerding.

En opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at 95 procent af vores naturtyper - som fx skove, moser og strandenge - er i så ringe tilstand, at de er i fare for at forsvinde.

Naturloven skal sikre politisk handling

Eksperterne, FN og EU er enige om, at 30 procent af arealet på land og i havet skal være dækket af beskyttet natur, hvis vi skal redde de truede dyr og planter.

Skriv under for en Dansk Naturlov

Med en Dansk Naturlov kan vi redde de truede arter og samtidig modarbejde klimakrisen og sikre det rene drikkevand. En Dansk Naturlov bør indeholde:

  • Mål for at gøre 30 procent af Danmarks areal til beskyttet natur - både på land og i havet
  • Planer for hvordan store naturområder genoprettes
  • En redningsplan for Danmarks truede arter.

Derfor skal en dansk naturlov indeholde bindende mål, ligesom vi kender det fra klimaloven.

- Man kan altid diskutere, om der er sket nok på klimaområdet. Men faktum er, at klimaloven har sikret politisk handling. Det har naturen brug for efter mange års politisk fodslæb, siger Maria Reumert Gjerding og slår sin holdning fast:

- Lige meget hvem der sidder med magten efter det kommende folketingsvalg, bør de prioritere naturen rigtig højt.

Danmark bør have en naturlov

En række partier har foreslået, at man ligesom klimaloven laver en naturlov (biodiversitetslov) med mål for, hvor meget natur Danmark skal have om fx 10 år. Formålet er at sikre mere og bedre natur i Danmark for at bremse tabet af dyr- og plantearter, og for at Danmark kan leve op til EU's målsætning om 30 procent beskyttet natur. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Danmark bør have en naturlov.

  • Helt enig: 31%
  • Enig: 36%
  • Hverken enig eller uenig: 19%
  • Uenig: 6%
  • Helt uenig: 2%
  • Ved ikke: 5%

Kilde: Epinion for Danmarks Naturfredningsforening blandt 2.013 repræsentativt udvalgte danskere.

Hjælp os med at fortælle politikerne, at vi er mange, der gerne vil have en naturlov, der skal sikre mere natur og bedre beskyttelse af vores truede arter.