65-årige Birgitte Holst nyder at være frivillig i projektet Vilde Rødder. Her har hun blandt andet lavet forløb i fritidshjem, hvor børnene har lært at bygge vandhuller og kvashegn i SFO’ens have.

Hun oplever, at det gør børnene glade, og at forløbene giver børnene lyst til at beskytte og bevare naturen, når de oplever den biodiversitet, de selv er med til at fremme. Forløbene er også med til at gøre børnene opmærksomme på, hvilken betydning det har for naturen, når vi passer på den, påpeger Birgitte Holst.

- Børnene nyder at få lov til at komme ud og gøre noget – at kunne gøre en forskel. Og de får mere respekt for naturen, fordi de pludselig kan se, at vi ikke kan undvære den vilde natur. Og det er nok den viden, der er aller vigtigst, fortæller Birgitte Holst.

Læs mere: Hvad er Vilde Rødder?

En fryd at opleve børnenes glæde ved natur

Vilde Rødder går ud på at uddanne morgendagens naturambassadører ved at give dem en forståelse for den vilde natur og handlemuligheder, så de selv kan gøre en positiv forskel for naturen.

Birgitte Holst sysler selv med permakultur i egen have og forsøger at leve så selvforsynende som muligt, og interessen for den vilde natur bunder i en omsorg for naturen og biodiversiteten. Det er også en af årsagerne til, at Birgitte er frivillig i Vilde Rødder.

- Jeg mener at vi skal være bedre med vores natur og passe på vores biodiversitet, fortæller Birgitte Holst.

Og spørger man Birgitte, hvad hun får ud af at være frivillig i Vilde Rødder, falder svaret prompte:

- Det giver mig så meget at opleve børnenes glæde. De er simpelthen så søde, så det er jo en fryd.

Bliv frivillig i Vilde Rødder

  •  Som frivillig hjælper du 6-12 årige børn med at skabe vild natur i deres SFO, klub eller spejdergruppe.
  •  Du behøver ikke have erfaring med naturformidling. Alle kan være med.
  • Som frivillig får du et gratis kursus. Det gør dig klogere på vild natur. Det lærer dig at formidle til børn. Og det giver dig et godt netværk blandt andre frivillige.
  • Læs mere om Vilde Rødder på vilderoedder.dk.

Birgitte Holst nyder at være frivillige for naturglade børn i Vilde Rødder. Klik på pilen for at se et eksempel på de vandhuller og kvashegn, som hun har lavet sammen med børnene for at lære dem om biodiversitet.

Vilde Rødder inspirerer både børn og pædagoger

Og det er ikke kun Birgitte, der får noget ud af sin tid med børnene gennem Vilde Rødder. Børnene får også meget ud af det, lige så vel som pædagogerne nyder at få besøg af en frivillig fra projektet.

Et af de steder, Birgitte har lavet et forløb, er i Solvangskolens SFO i Furesø. Lone, der er pædagog i institutionen fortæller, hvordan det har været en gave at få en engageret frivillig udefra til at komme og lave et forløb med nogle af børnene. Der har været 10-15 børn med til forløbet fra Solvangskolens SFO.

Det, Lone bider mest mærke i, har været den fornyede inspiration, Birgitte er kommet med:

- Tilgangen i at børn skal have mere viden om biodiversitet, og at de præsenteres for handlemuligheder for at skabe vildere natur, er rigtig godt, siger Lone.

Læs også: Martin hjælper spejdere med at skabe vild natur i nærområdet

Hvad kræver det at være frivillig?

  • Som frivillig i Vilde Rødder tager du en gruppe børn fra en SFO eller spejdergruppe gennem fem spændende forløb á 1 time.
  • Sammen med børnene udvælges et areal, hvor I kan gøre naturen vildere.
  • Forløbene involverer bl.a., at der bygges et kvashegn og jordvolde, at der skabes vandhuller, og at I dyrker blomster og lader græsset gro – alt sammen for at skabe mere plads i naturen til vilde arter.

Børnenes naturglæde smitter af på forældre

Selvom Vilde Rødders primære målgruppe er børn i SFO-alderen (mellem 6 og 9 år), når projektets budskaber længere ud, når børnene, der har været igennem et forløb med Vilde Rødder, går hjem til deres forældre og fortæller om deres oplevelser. Det er også noget, som Birgitte Holst har bidt mærke i gennem sine forløb:

- Det er en form for kæde, man sætter i gang med de små unger, fordi de går hjem og fortæller, hvad de har oplevet, og at de gerne vil have det i deres egne haver også, siger hun.

Det handler også om at skabe en sund ansvarsfølelse hos børnene, bemærker Birgitte Holst.

- Børnene er gode til at vedligeholde vandhullerne. De går ud og kigger til dem og tager blade op, og så fortæller de mig om, hvordan de har fjernet blade og kigget til vandhullerne, fortæller hun.

Sætter gang i tanker hos børn og voksne

Ansvarsfølelsen fra børnenes side er også noget af det, Lone fra Solvangskolens SFO beskriver.

- Vilde Rødder har levet videre hos os, og børnene har været henne ved vandhullerne og kigge til dem og fylde vand i dem, fortæller hun.

Forløbet har også sat nogle gode tanker i gang hos børnene, fortsætter Lone.

- Vi har fået nogle sjove diskussioner om blomsterbede og vild natur. Da vores gartner kom forbi og slog græs, blev ungerne sure, da de ikke mener, der er noget, der hedder ukrudt. De har fået et nyt mindset omkring, at vi skal passe på insekterne.

Alle burde have mulighed for at lære om vild natur

Hvis Birgitte skulle give et godt råd videre til andre, der arbejder med børn og natur, ville hun opfordre til at skabe et stille rum, hvor man kan få snakket med børnene:

- Brug børnenes mange spørgsmål til selv at beskrive for dem, hvad det er, der sker – og hvad de ser. Det er vigtigt, at de selv kommer frem til budskabet.

Også Lone fra Solvangskolens SFO har et godt råd – dette går dog ud til den bredere befolkning, da hun påpeger, at alle burde gå igennem et lignende forløb.

- Det skal simpelthen ind i vores pædagogiske læreplaner. Vi burde som pædagoger have flere muligheder for at komme ud og blive inspireret til at lave lignende forløb, siger hun.

I januar 2023 laver vi et gratis biodiversitets-kursus for nye frivillige i Vilde Rødder. Skal du være med?

alt
Rasmus Baadsgaard Jakobsen
Udviklingsansvarlig