Hvis de blå partier får magten efter et valg, vil de tilbagerulle et af de væsentligste naturtiltag fra den nuværende valgperiode – nemlig forbuddet mod at sprøjte og gødske naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Det skriver Altinget.

”Vi er meget kritisk over for regeringens beslutning. Vi vil rulle det tilbage i det omfang, det er muligt,” siger Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen til Altinget, og støttes op af både Konservatives Per Larsen, Liberal Alliances Henrik Dahl og Dansk Folkepartis miljøordfører, René Christensen.

Ifølge Bonnesen er forbuddet ’simpelthen noget svineri”, som han siger til Altinget. For selvom hensynet til naturen er vigtigt, er hensynet til landmændene vigtigere:

”Vi er fuldstændig med på, at vi skal passe på natur og biodiversitet. Men det er på ingen måde rimeligt, at regeringen bare kører hen over landmændene. Det er simpelthen noget svineri, at man løber fra regningen. Det bør være noget, der sker i dialog med lodsejerne”, forklarer Bonnesen til Altinget.

DOF og DN advarer mod naturforringelser

Hos de grønne organisationer var der ellers stor begejstring, da miljøminister Lea Wermelin forbød landmænd at gødske og benytte sprøjtemidler på en række naturbeskyttede engområder på samlet set 37.000 hektar.

Tilbage under Thorning-regeringen blev et lignende forbud vedtaget, men nåede at blive rullet tilbage, da Lars Løkke tog regeringsmagten tilbage i 2015. Efter valget i 2019 blev det så genindført, og nu er det blevet genstand for politisk debat i valgkampen.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er præsident Maria Reumert Gjerding chokeret over kravet fra de blå partier, som ifølge foreningen vil få dramatiske konsekvenser for naturen i det åbne land.

- Det er fuldstændigt vanvittigt, at det nogensinde har været lovligt at sprøjte fødegrundlaget væk for de mange arter, der lever i den natur, der ellers er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. At de blå partier mener, at vi her anno 2022 skal rulle vigtig beskyttelse af naturen tilbage, er chokerende, siger hun.

- Danmark er det land i EU, som har mindst beskyttet natur. Og naturtilstanden i vores beskyttede områder har i årtier været i tilbagegang. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative har i valgkampen givet løfter om at ville gøre noget for at bremse tabet af natur, så det er altså helt sort, at de nu i slutningen af valgkampen melder ud, at de vil rulle vigtig naturbeskyttelse tilbage og give landbruget ret til at igen at bruge sprøjtegifte og gødske i beskyttet natur.

Når det kommer til forbuddet mod gødskning og sprøjtning af § 3-naturen, er den klare faglige vurdering hos eksperterne, at det entydigt vil have en positiv effekt for biodiversiteten i det åbne land. Forskere fra DCE på Aarhus Universitet har tidligere vurderet, at alene gødskning kan forårsage et nettotab på mere end 44 procent af artsrigdommen på enge, og at et forbud mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur på få år vil medføre en målbar forbedring af naturtilstand og biodiversitet. Forbuddet vil også medføre bedre natur i vigtige fuglebeskyttelsesområder og mange af vore store ådale.

Hos Egon Østergaard, formand hos DOF Birdlife, er der også hovedrysten over forslaget fra de blå partier:

- Engfuglene er i forvejen enormt pressede, og de vil igen få forringet deres vilkår. Det er himmelråbende skørt i en tid, hvor fuglene og biodiversiteten har det virkelig skidt. Det vil i stedet for være langt bedre at forbedre naturforvaltningen på disse arealer, så de i højere grad bliver naturlige enge igen, siger han.