En række lokale borgmestre fra kommunerne omkring Aarhus Bugt kommer nu med et opråb om at redde havmiljøet. De sender et brev til fødevareministeren, hvor de kræver et omfattende forbud mod ødelæggende bundtrawl i bugten.

- Vi er nødt til at sætte ind på alle de fronter vi kan, hvis vi skal redde vores havmiljø. Vi ved, at bundtrawl er ødelæggende for både fisk, bunddyr og planter og samtidigt et sted, hvor vi hurtigt kan handle og se en effekt. Derfor er det indlysende at forbyde det i en langt større del af vores indre farvande, udtaler Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Baggrunden for kravet er den seneste rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi, der viser, at iltsvindet i år er det værste i over 20 år. Kystnære fiskebestande er samtidig i hastig tilbagegang.

Hjælp havet med din underskrift

Fiskeri med bundtrawl skader naturen i havet og påvirker klimaet. Derfor kæmper vi for, at det skal forbydes i beskyttede havområder.

Er du enig? Så hjælp os med din underskrift.

Skrøbeligt hav har brug for fred

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening skyldes udviklingen den massive udledning af næringsstoffer fra landbruget gennem årene, der har gjort havmiljøet sårbart. Og når der så bundtrawles skades havmiljøet yderligere:

- Den massive kvælstofudledning fra landbruget har i årtier beriget havmiljøet med næringsstoffer, så der opstår store iltfattige zoner på havbunden hvert år. Det gør havnaturen ekstremt sårbar overfor yderligere påvirkninger som bundtrawl, der slider på den i forvejen hårdt pressede havbund, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun mener, at et stop for bundtrawl i store dele af de indre farvande er helt afgørende for at give naturen en chance for at reetablere sig.

Borgmestrene foreslår, at forbuddet mod bundtrawl skal gælde fra Horsens Fjord i syd til Djursland i nord, så der skabes et stort sammenhængende havområde, hvor biodiversiteten og havmiljøet kan begynde at blomstre igen.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at fiskeri med bundslæbende redskaber skal forbydes i beskyttede naturområder, da det skader naturen, påvirker klimaet og kan forværre iltsvind. Er du enig, så hjælp havet med din underskrift.