Den fælles landbrugspolitik har i alle årene været en varm politisk kartoffel, og netop nu er EU ved at tænde ekstra op i gryden med de mere end 435 mia. kroner, der hvert år bruges på landbrugsstøtte.

EU-Kommissionen vil reformere landbrugspolitikken efter 2020, og derfor afholder den for tiden en høring, hvor alle EUs borgere kan spille ind med forslag frem til 2. maj i år. Samtidig har EUs landbrugsministre netop for første gang mødtes for at drøfte reformen.

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med 130 andre organisationer i EU sendt en fælles erklæring til EUs Ministerråd og opfordret til at rette op på et system, der tilgodeser store industrielle landbrug på bekostning af natur, miljø og bæredygtige arbejdspladser i landdistrikterne.

Bæredygtighed taber til storproduktion

I den fællers erklæring fremhæves det:

”Landmændene står over for et umuligt valg mellem konkurs og yderligere intensivering. Landmænd, der praktiserer bæredygtige alternativer som økologi og agroforestry bliver stadig opfattet som nicheproducenter til fordel for business as usual. Samtidig er den hurtige stigning i fejlernæring, fedme og usund kost blandt de vigtigste årsager til sygdom og dårlige liv, både i Europa og på verdensplan.”

Brev til miljøministeren

Samtidig har vi sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og opfordret regeringen til at arbejde for en bæredygtig omstilling af landbrugsstøtten.

I brevet står der bl.a.:

"Ved den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitik var det et løfte, den skulle være retfærdig, grøn og enkel. Men det er aldrig omsat i praksis. Nu står det klart, at den nuværende fælles landbrugspolitik hverken understøtter landbruget generelt eller den enkelte landmand til at producere bæredygtigt, miljømæssigt, økonomisk eller socialt set.”

Ella Maria Bisschop-Larsen opfordrer derfor ministeren til at arbejde for ”en ny og reel bæredygtig landbrugspolitik i Europa, som støtter dem, der producerer sunde fødevarer i harmoni med vores natur og miljø”

Her kan du deltage i EUs høring om landbrugspolitik på EU-Kommissionens hjemmeside.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07