For tiende år i træk producerer danskerne mest affald i Europa. Nu vil Bornholm behandle alt affald som ressourcer.

Det er cirkulær økonomi i praksis, lyder rosen fra Danmarks Naturfredningsforening om den grønne affaldsplan, som det bornholmske affaldsselskab, Bofa har udviklet og kommunalbestyrelsen godkendt:

Bornholm fraskriver sig fra 2032 retten til at forbrænde eller deponere affald og etablerer i stedet et affalds-og ressourcecenter af nye og eksisterende virksomheder på Bornholm.

- Det er simpelthen fremragende og budskabet om at arbejde sig bort fra forbrænding og deponi og kun genbruge og genanvende, er præcist, hvad DN forstår som bæredygtig produktion og forbrug. Vi ønsker al mulig held og lykke med projektet og hjælper og assisterer gerne alt, hvad vi kan, undervejs, lyder det fra præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Hun håber, at også andre kommuner lader sig inspirere og får åbnet op for genbrug og genanvendelse og lukket ned for forbrændingsanlæggene.

Alt affald er ressourcer

- Der er hårdt brug for et nationalt bud på, hvor stor en affaldsforbrændings-kapacitet vi har brug for i fremtiden. Dernæst skal der laves en egentlig udfasningsplan, hvor de ældste og dårligste forbrændingsanlæg udfases først. Det skal ske inden, der bruges penge på at levetidsforlænge anlæg, vi ikke skal bruge i fremtiden eller der bygges ny kapacitet som kun vil kunne overleve på import af andre landes affald, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun kalder den bornholmske plan for et særdeles stærkt signal til Folketinget, der i 2020 skal komme med en egentlig affaldsplan. Lykkes bornholmerne, der rummer godt lille billede af den danske befolkning, med den ambitiøse plan, kan Bornholm have skabt verdens første, affaldsfri industrisamfund og vist, at det kan lade sig gøre. Men først skal alle de rigtige strukturer dog være på plads, så bornholmerne kan begynde at dele, reparere og genanvende affald. Det organiske affald skal i et allerede eksisterende biogasanlæg på Bornholm, før det kommer tilbage på landbrugsjorden.

Kedelig topplacering

Danmark er Europas skraldesyndere, men også blandt de bedste til affaldshåndtering, fremgår det af en opgørelse fra EU-Parlamentet. Hver enkelt dansker smider 777 kg affald ud årligt mod fx en rumæner, der kun genererer 261 kg årligt.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem mange år haft stærkt fokus på affald, genbrug og genanvendelse og foreningen står bag Danmarks største affaldsindsamling. I 2018 var 200.000 danskere i alle aldre ude i naturen for at samle skrald. Læs mere om affaldsindsamlingen 2019 her