Danmark skal ikke halte bagefter, men arbejde lige så ambitiøst som andre lande, når det gælder om at udvide det beskyttede naturareal markant. Og der skal hverken stå tekniske eller biologiske anlæg eller være energiproduktion i det, vi udpeger som beskyttet natur. Det har regeringen ellers åbnet op for. Men naturen skal have førsteret her.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i Biodiversitetsrådets nye årsrapport. Dermed slår forskerne fast, at der er plads i Danmark til at sikre 10 procent strengt beskyttede og 30 procent beskyttede land- og havområder.

Vi har endnu mindre beskyttet natur, end vi troede

Baggrunden for målene er dystre. Danmark har i dag meget lidt beskyttet natur, og kvaliteten er elendig. Biodiversitetsrådet har nedjusteret de oprindelige tal og vurderer, at blot 1,6 procent af vores natur på land er reelt beskyttet mod tidligere 2,3 procent. På havet har Biodiversitetsrådet nedjusteret fra 2,3 procent reelt beskyttet havnatur til 1,9 procent. Intet sted i Danmark har vi lige nu strengt beskyttet natur.

- Vi skal stoppe tabet af biodiversitet, og det kan kun ske ved, at vi giver meget mere plads til naturen her i landet og sikrer reel beskyttelse. Det er glædeligt, at nødvendigheden nu også slås utvetydigt fast af regeringens eget råd, der samtidig konkluderer, at vi skal lade naturen råde i de områder, vi udpeger som beskyttede, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ingen vindmøller i beskyttet natur

Flere politikere - herunder regeringen - ønsker at sætte blandt andet vindmøller op i de sidste rester af beskyttet natur i Danmark. Men det er den helt forkerte vej, konkluderer biodiversitetsrådet, der eksplicit understreger, at den beskyttede natur skal friholdes fra "fysiske anlæg til blandt andet energiproduktion og biologiske produktionsanlæg."

- Det skal regeringen lytte til. For vi løser ikke klimakrisen ved at gøre biodiversitetskrisen endnu dybere. Den politiske opgave er at løse begge, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.

Sådan får vi mere - og bedre beskyttet - natur

Biodiversitetsrådet peger i rapporten på konkrete biodiversitetsindsatser og efterlyser blandt andet de naturnationalparker, der allerede ligger på tegnebordet, der skal give mere plads til vild natur på større, sammenhængende områder. Rådet efterlyser også en bindende lovgivning, der skal få Danmark i mål. Regeringen har bebudet en biodiversitetslov i sit regeringsgrundlag, men heller ikke her er der fremdrift.

Læs også: Forskere: Sådan får vi meget mere natur i Danmark

Nok så væsentligt peger rådet på, at udpegningen af nye beskyttede naturområder ikke kan stå alene, områderne skal også beskyttes. Det betyder helt konkret, at der blandt andet skal sættes ind over for bundtrawl og den store kvælstofudledning til havet skal nedbringes.

- Det, tror jeg, enhver kan se nødvendigheden af. Blandt andet dør vores fjorde på grund af kvælstof og selv her i november, er der blodrøde tal for iltsvind. Naturen i Danmark er så forarmet, at vi også skal sætte ind med naturgenopretning, for vi er dybt afhængige af robuste økosystemer, der også vil bidrage til at løse klimakrisen, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmark har tilsluttet sig de overordnede mål fra den ’Globale Rammeaftale for Biodiversitet’ og EU´s ’Biodiversitetsstrategi’ om, at verdens lande skal have sikret 10 procent strengt beskyttede og 30 procent beskyttede land- og havområder senest i 2030.