Helligdomsklipperne, Allindelille Fredsskov, Bjørnemosen, Gryet, Elbækengen, Højris Mølle, Vrøgum Kær.

Det er bare nogle af de helt særegne naturområder, som ligger spredt ud over Danmark - og er ejet af Danmarks Naturfond.

Fonden blev stiftet af Danmarks Naturfredningsforening for 50 år siden, og trods fondens størrelse har den været i stand til at erhverve og bevare unik natur.

- Vi kan se, at vi får rigere natur gennem vores naturpleje. For eksempel i Allindelille Fredskov, hvor der kommer flere og flere arter. Jeg er dybt imponeret over vores frivillige i fondens naturområder. De har et enestående engagement og skaber virkelig resultater, siger fondens formand Ella Maria Bisschop-Larsen.

Fremtiden: Mere urørt skov?

Bestyrelsen i naturfonden overvejer nu, i sit 50 års jubilæumsår, hvad strategien for fonden fremover skal være.

- Vi vil gerne arbejde for at udlægge flere af områderne som urørt skov, så de får lov at passe sig selv til gavn for naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Bestyrelsen overvejer også, hvordan kernen i fondens økonomi godset Skovsgaard på Langeland skal drives videre. Det økologiske gods er tænkt som en rollemodel, som kan balancere både natur og økonomi.

- Vi skal hele tiden overveje, hvordan vi bliver endnu bedre til at skabe en sund økonomi, så der er penge til at købe og pleje flere naturområder, siger formanden.

Danmarks Naturfond

  • Danmarks Naturfond blev stiftet af Danmarks Naturfredningsforening i 1967, og fonden skulle bevare natur- og kulturhistoriske værdier gennem køb af jord og støtte til fredninger.
  • Første opkøb var Døndalen på Bornholm, og det blev muligt i kraft af en arv fra enkefrue Birthe Daell.
  • I 1979 fik naturfonden godset Skovsgaard på Langeland. Overskuddet af driften fra godset er sammen med bidrag fra DN og donationer udefra fondens økonomiske grundlag.
  • Dertil kommer et meget væsentligt bidrag i form af de arbejdstimer, som frivillige fra DN lægger ved at pleje og forbedre naturområderne.