Regeringen og Dansk Folkeparti blev fredag enige om en finanslov for 2018. Aftalen betyder blandt andet, at der afsættes 160 mio. kr. til omlægning til økologi samt flere penge til Fonden for Økologisk Landbrug, som arbejder med at fremme økologisk eksport.

- Det er glædeligt, at regeringen har lyttet til den stigende efterspørgsel, som der er i befolkningen efter økologi. De seneste år har vi set, ikke mindst med øktober-kampagnen fra Danmarks Naturfredningsforening og COOP, at økologi ikke længere er noget, der er forbeholdt de få. Der er kommet en større bevidsthed om, at det gavner naturen, drikkevandet og dyrevelfærden, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Eksporten af økologiske varer fra Danmark er vokset kraftigt, og steg i 2016 til 2,4 mia. kroner, hvilket er en vækst på 23 procent i forhold til året før.

80 mio. til ny naturpulje

Med den nye finanslov oprettes der samtidig en ny naturpulje, hvor der fra 2018-21 afsættes 21 millioner om året, der skal bruges til at nå de naturmål, som regeringen har i støbeskeen.

- Det er glædeligt, at der er kræfter i regeringen, der kæmper for at den hårdt pressede danske natur også bliver prioriteret. Vi foreslår regeringen at bruger de forholdsvis små midler til en redningspakke for de tilbageværende overdrev. I mens venter vi spændt på ministerens udspil til naturmål, som regeringen har varslet i regeringsgrundlaget, og vi håber det vil sikre ambitiøse målsætninger for den danske natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Men selvom der nu er afsat penge til at nå de nye naturmål, så rækker de nye midler ikke langt i forhold til de mål om indsats for at vende tabet af biologisk mangfoldighed, som Danmark allerede har forpligtiget sig til internationalt gennem FN, understreger hun:

Langt fra naturmål

- Vi er stadig meget langt fra at nå de nuværende natur-mål, og der er brug for en langt større indsats, hvis vi bare skal i nærheden af at vende tilbagegangen i naturen. Regeringen bør tage udviklingen langt mere alvorligt, end det er tilfældet med den nye finanslov, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ud af pengene til naturpuljen afsættes samtidig 4 mio til en opdatering af regeringens naturkanon målrettet unge. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at få flere børn og unge ud i naturen og håber, at naturkanonen kan være med til at inspirere børn og forældre til at komme mere ud i naturen.

- Danske børn kommer kun halvt så meget i naturen som deres bedsteforældre. Det vil en kanon næppe lave om på, men man kan da håbe, at den er med til at skabe mere opmærksomhed om problemet, så der bliver gjort noget ved det, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Aftalen betyder også, at der skal skæres markant i midlerne til miljøstyrelsen. Frem imod 2021 regner regeringen med at kunne spare 100 mio kroner på driften af miljøstyrelsen, på grund af sammenlægningen med Styrelsen for vand og naturforvaltning (svana).

Du kan finde forslaget den nye finanslov på Finansministeriets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28