Danmark er omgivet af stor, våd, vild og vidunderlig natur, som der desværre bliver passet alt for dårligt på. Beskyttelsen af det danske havmiljø er historisk dårlig, og Danmark bliver opfattet som fodslæbende i EU, når det handler om beskyttelse af havet.

Derfor er det glædeligt, at indsatsen for livet i havet nu får et kæmpe løft. Danmarks Naturfredningsforening har nemlig modtaget 8 mio. kroner fra Velux Fonden, som skal styrke både den folkelige og politiske opmærksomhed omkring livet i havet.

Pengene betyder, at foreningen kan ansætte tre nye medarbejdere til udelukkende at arbejde for sætte fokus på beskyttelsen af havet – både nationalt og internationalt. Ifølge afdelingschef for politik i Danmarks Naturfredning, Morten Pedersen, så vil den nye indsats gøre en kæmpe forskel:

- Vi er utrolig glade for, at vi nu får den her mulighed for at styrke vores arbejde med livet i havet betragteligt. Hav-naturen i Danmark er et stærkt underprioriteret område, og den danske miljøindsats halter gevaldigt bagefter. Vi er lysår fra at leve op til målsætningerne i EU's havstrategi, ligesom Danmark igennem en årrække har bidraget aktivt til at bremse et mere ambitiøst internationalt miljøsamarbejde både i forhold til Nordsøen og Østersøen, siger Morten Pedersen.

Mere urørt havnatur

Morten Pedersen understreger, at der er brug for mere urørt natur – også når det gælder havet. Eksempelvis har mange af de beskyttede naturområder, som Danmark har meldt ind til EU (de såkaldte Natura 2000-områder) slet ingen reel beskyttelse.

Når naturområderne udpeges, så er det typisk for at beskytte rev (både stenrev, boblerev og biologiske rev), sandbanker og lavvandede bugter og vige. De danske udpegninger er 20 år gamle, men Danmark er først nu ved at være igennem med at indføre fiskeribegrænsninger på stenrev og boblerev. De biologiske rev (skaldyrsbanker), sandbanker og lavvandede bugter og vige ligger stadig uden nogen som helst beskyttelse.

- Vi håber, at den her nye indsats vil gøre os i stand til at skabe den nødvendige politiske opmærksomhed omkring de store værdier i de danske havmiljøer, der risikerer at gå tabt de kommende årtier. Der er brug for, at Folketinget nu tager havmiljøet langt mere alvorligt, og prioriterer de naturmæssige værdier højere end de økonomiske værdier i havet omkring Danmark, siger Morten Petersen.

Fodslæbende i EU

Danmark fået ry for at være blandt de mest fodslæbende EU-lande, når det drejer sig om at beslutte mål og indsatser til forbedringer af havmiljøet.

Danmark har inden for de senere år forsøgt at bremse miljøtiltag til havs i både Sverige og Tyskland. Herhjemme har Fiskeristyrelsen været ramt af skandaler, hvor man bla. har vendt det blinde øje til miljøregler.

Der er med andre ord store muligheder for forbedring. Fx er der udpeget 590 km2 havområder i Danmark under Havstrategidirektivet med dyb blød bund, hvor der ikke må fiskes med bundslæbende redskaber. Men langt størstedelen er arealer, hvor der ingen fiskeri var alligevel.

-Der er tale om skrivebordsøvelser – i mange tilfælde uden nogen reel beskyttelse for livet i havet. Det skal vi arbejde for at lave om. Danmark skal have natur i verdensklasse – også på havet, siger Morten Pedersen.

Du kan læse Danmarks Høringssvar til EU's nye havstrategi her.

Object reference not set to an instance of an object.