Med den ny tørkepakke påbegyndes det vigtige arbejde med at lave en ny jordfordeling, hvor følsomme landbrugsjorde tages ud af drift og omdannes til natur, imens landmændene kan bytte sårbare arealer ud med mindre sårbare arealer. Og det er en god nyhed for naturen, drikkevandet og klimaet.

- Det er meget positivt, at der nu tages fat i det vigtige arbejde med at lave en ny jordfordeling. Og selvom der kun afsættes 150 millioner, er det et vigtigt første skridt. Jordfordeling er et helt centralt redskab, hvis vi skal gøre landbruget mere bæredygtigt og klimavenligt og samtidig sikre bedre vilkår for vores natur, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Et klart signal om samarbejde

Danmarks Naturfredningsforening er samtidig glade for det klare politiske signal til landbruget, som ligger i tørkepakken om behovet for at arbejde med en egentlig omstilling, hvor landbruget gøres mere robust og bæredygtigt.

- Vi har fuld forståelse for, at det på mange måder har været en ekstrem sommer. Men vi ved også, at klimaforandringerne vil betyde et langt mere ekstremt vejr i fremtiden, end vi har været vant til. Derfor er der behov for en helt grundlæggende omstilling af dansk landbrug. Og som jeg læser aftalen er der også et meget klart signal til landbruget om, at de skal i gang med den omstilling, så vi ikke igen ender i en situation, hvor skatteyderne skal yde nødhjælp til erhvervet, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Vanding af marker kan gå ud over vandløb

Men selvom der overordnet er positive takter i tørkepakken, er Danmarks Naturfredningsforening til gengæld bekymret over beslutningen om at indføre undtagelsesbestemmelser i lovgivningen, så landbruget i tilfælde i tørke kan tappe endnu mere vand til markvanding på bekostning af plante- og dyrelivet i vandløbene.

Ifølge tørkepakken afsættes der 150 mio. til en multifunktionel jordfordeling i en statslig jordfordelingsfond. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der behov for, at der her og nu minimum afsættes en halv milliard kroner om året over de kommende tre år.

Det skal der til for at sikre den nødvendige volumen til for alvor at lave en ambitiøs jordreform, som markant kan reducere landbrugets klimabelastning, få skabt den nødvendig plads til natur og biodiversitet samt sikre rent drikkevand og reducere næringsstofbelastningen af fjorde og kystvande.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident