På 41 forskellige fredninger i Danmark blev der i dag sunget sange, holdt taler og gået ture. Alt sammen for at støtte Danmarks skønne fredede naturområder og Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger.

På torsdag den 24. januar skal Folketinget nemlig behandle et forslag fra Dansk Folkeparti, der vil fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selvstændigt at foreslå naturområder fredet.

- Vi står foran en kolossal og vigtig kamp for mere natur og for bedre natur – og et vigtigt redskab i den kamp er fredninger. Derfor er det så vigtigt, at vi er her i dag, fordi vi hverken kan eller vil acceptere et forsøg på at bremse fremtidens fredninger, sagde præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i sin velkomsttale i Hans Tavsens Park på Nørrebro i København.

- Vi står midt i en biodiversitetskrise, og arterne på verdensplan forsvinder. Hvis forslaget fra Dansk Folkeparti bliver vedtaget, vil det have store konsekvenser for bevarelsen af kulturhistoriske og naturmæssige i områder i Danmark, udtalte Sebastian Klein i en video forud for fredningseventen.

Kom du ikke med ud? Du kan støtte naturen ved at skrive under

Du kan støtte den fredede natur ved at skrive under og sige nej til at svække naturbeskyttelsen i Danmark. Over 31.000 personer har allerede skrevet under.

Fra Samsø til København

Det er lokale ildsjæle, der sammen med Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger, har stablet de mange fredningsevents på benene. Hele formiddagen bød de på ture og taler i fredet natur. Flere steder var lokale politikere mødt op for at udvise deres støtte til foreningen og den lokale fredede natur.

Ved Issehoved på Samsø mødte lokale kandidater for samtlige partier op og holdt tale, mens lokalformanden bød på citronmåne. Efterfølgende gik de fremmødte en tur i de fredede bakker, mens flere udnyttede muligheden for at tale om Samsøs natur og miljø med de lokale politikere.

I Aarhus foregik fredningseventet midt i botanisk have, hvor viceborgmesteren holdt tale, og Danmarks Naturfredningsforening Aarhus UNG's helt egen hiphop-duo freestyle rappede om fredninger.

På samme tid bød præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og Sebastian Klein københavnerne velkommen i Hans Tavsens Park ved Assistens Kirkegård.

Fredninger er for alle - for evigt

Danmarks Naturfredningsforening har på vegne af foreningens 128.000 medlemmer mulighed for at foreslå at frede naturen, så vi kan bevare den for eftertiden til glæde for de arter, der lever der, og til glæde for vores børn og børnebørn, der får mulighed for at opleve den.

Du kan skrive under og være med til at forhindre, at beskyttelsen af den danske natur svækkes.

Du kan melde dig ind i Danmarks Naturfredningsforening

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening giver du naturen en stærkere stemme. Vi arbejder for at skabe mere plads til naturen i Danmark, for et rent og sundt miljø og en bæredygtig fremtid.