Bølgerne omkring ulve i Danmark er gået højt henover sommeren, siden det kom frem, at der nu er konstateret ynglende ulve i Danmark.

Det fik flere politikere til at kræve, at der skal være videre rammer for at skyde ulve, end der allerede er lovgivningen i dag.

Men frygten på Christiansborg og i mediedækningen af ulvene er ikke det, der kendetegner den brede befolknings holdning til ulve, viser en ny undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet hos Gallup.

Her svarer 69 procent, at de er ”helt trygge” eller ”overvejende trygge” ved, at der er ulve i Danmark igen.

Befolkningen er ikke skræmt

- Undersøgelsen viser, at de bekymringer, der har været politisk hen over sommeren, ikke har en særlig stor grobund i befolkningen. Vi mener, at man fra politisk hånd bør give den nuværende forvaltningsplan tid, og se om de redskaber, som vi allerede har i lovgivningen til at håndtere eventuelle ulve-problemer, virker. Det nytter ikke, at politikerne agerer som om hele befolkningen er skræmt fra vid og sans, for det er ikke tilfældet, siger Bo Håkansson.

I undersøgelsen svarer godt 66 procent samtidig, at det er acceptabelt, at, der lever ulve i Danmark. Den viser samtidig, at accepten af ulven er mindst i Nordjylland, hvor ulven er fundet. Der er dog stadig et markant flertal, selvom det ikke er så stort som andre landsdele.

Ligeledes er der blandt alle partier opbakning til ulve i Danmark.

- Det handler om at udrydde konflikterne, og ikke ulven. Vi håber, at den her måling kan være med til at nuancere en debat, hvor fronterne har været trukket meget hårdt op, siger Bo Håkansson.

Du kan læse hele undersøgelsen her.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57
  • Undersøgelsen er udført af Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening fra d. 18/9 til d. 21/9.
  • 1.732 repræsentativt udvalgte vælgere fra hele landet over 18 år er blevet spurgt
  • På spørgsmålet: Mener du at det er acceptabelt eller uacceptabelt, at der lever ulve i Danmark? svarer 45,7% acceptabelt, 19,8% overvejende acceptabelt, 10,3% hverken eller, 10,9% overvejende uacceptabelt, 11% uacceptabelt, 2,1% ved ikke.
  • På spørgsmålet Hvor tryg er du ved, at der lever ulve i Danmark? svarer 45,8 % helt tryg, 23,2 % overvejende tryg, 11,1% hverken eller, 11,3%overvejende utryg, 7,2% helt utryg, 1,4% ved ikke