Mere ekstreme vejrforhold, økosystemers sammenbrud, mangel på rent vand og fødevarer og koralrev, der helt forsvinder. Det er nogle af konsekvenserne, hvis temperaturerne fortsætter med at stige. En ny rapport fra FN’s klimapanel IPCC viser, at vi skal holde temperaturstigningerne på under 1,5 grader, hvor det ellers tidligere hed 2 grader.

- Den nye rapport viser med alt tydelighed, at behovet for politisk handling er større end nogensinde før. Det har hidtil været opfattelsen, at vi kunne holde skindet på næsen, hvis vi holder de globale temperaturstigninger på under 2 grader. Men rapporten slår fast, at vi ikke længere kan nøjes med 2 grader, hvis vi skal afværge de værste klimakonsekvenser. Vi skal forsøge at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grad, hvis klimaforandringerne ikke skal accelerere ude af kontrol, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Forskellen på 1,5 og 2 grader

Ifølge Klimapanelets nye rapport er der markant forskel på, om vi holder temperaturstigningerne på under 1,5 grader eller 2 grader. For eksempel vil halvt så mange mennesker blive ramt af vandmangel ved 1.5 ift. 2 grader.

- Målet om 2 grader, som vi hidtil har opereret med, er slet ikke tilstrækkeligt, da det åbner døren for en lang række dominoeffekter i form af en række ustoppelige naturlige fænomener, der kan få jordens gennemsnitstemperatur til at skyde helt op til fire-fem grader. Konsekvensen kan i løbet af nogle århundreder blive smeltet isdække, optøning af den metanholdige permafrost i Arktis og havstigninger på 10-60 meter, siger Lasse Jesper Pedersen, der er klima- og energipolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

For at holde temperaturerne på under 1,5 grader på verdensplan skal der, ifølge rapporten, investeres tre til fire gange så mange penge sammenlignet med det gamle mål på 2 grader.

Men klimapanelets beregninger viser også, at det vil give en større økonomisk vækst at nå målet på 1,5 grader end 2 grader, bl.a. fordi det omvendt vil koste verdenssamfundet rigtig dyrt, hvis temperaturstigningen runder 2 grader.

Læs også: Klimaekspert: Sådan hænger tørken og klimakrisen sammen

Sådan forebygger vi klimakrisen

Der er flere steder at sætte ind for at holde temperaturstigningerne på under 1,5 grader. Energibesparelse via eksempelvis bedre isolering af vores huse, bedre udnyttelse og øget forbrug af sol, vind og vand til energi, hurtig udfasning af kul, mere skov og mindre kød.

- Flyrejser er stadig ekstremt belastende og derfor ekstremt vigtige, men de regnes ikke med i vores nationale tal for udledninger, men hører til under en international indsats, forklarer Lasse Jesper Pedersen.

I Danmarks Naturfredningsforening har man længe sigtet på netop 1,5 grader, og derfor ændrer klimapanelets rapport ikke foreningens anbefalinger.

Om klimapanelets IPCC's rapport

  • Over 200 forfattere har gennemgået og sammenstillet information fra 6000 forskningsartikler i rapportens 800 sider. Rapporten har i to omgange været i høring blandt eksperter, og forfatterne har forholdt sig til 42.000 kommentarer.
  • Rapporten blev endeligt godkendt efter en uges møde i Sydkorea med regeringsrepræsentanter fra op mod 195 lande.
  • Den lange og grundige proces sikrer rapporten stor troværdighed og giver den en væsentlig rolle, når verdens lande senere på året fortsætter de internationale klimaforhandlinger.

- Vi har altid sigtet på 1,5 grader. Det handler bl.a. om, at vi mener, at vi bør være solidariske med andre lande, og at vi har en relativ høj klimagæld at betale tilbage. Og vi har altid vidst, at konsekvenserne af 2 graders temperaturstigning betyder, at mange øriger vil forsvinde. Det er selvfølgelig uacceptabelt, når vi har mulighed for at handle, siger Lasse Jesper Pedersen.

Landbrug og transport skal til at rykke

I Danmark er vi forholdsvist godt med på energiområdet, men ifølge Danmarks Naturfredningsforening har vi endnu ikke taget seriøse skridt ift. at få landbruget og transportsektoren med. Landbruget står for 15 procent af den samlede udledning af CO2 i Danmark.

- Der er lavet masser af forskning om, hvordan landbruget kan indrettes, så det forbruger mindre, og hvad der skal til for at begrænse landbrugets klimapåvirkning. Vi har derfor en lang række meget potente virkemidler, og vi ved langt hen af vejen, hvad for nogle håndtag vi skal rykke i. Nu skal der bare handling til, og det understreges af den nye rapport fra IPCC, siger Lasse Jesper Pedersen.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår først og fremmest at tage lavbundsjorde ud af landbrugsdriften. Samlet set kan det nemlig reducere helt op til en tredjedel af landbrugets samlede udledninger.

På transportområdet skal der ske et hurtigere opgør med fossilbiler og hybridbiler.

- For at nå målet om de 1,5 grader skal fossilbilerne helt væk fra vores veje i 2040. Da den gennemsnitlige levetid for nye biler er 15 år bør det ikke længere være muligt at indregistrere en fossilbil fra 2025. Det harmonerer fint med en generel forventning om, at elbilerne fra i starten af 2020'erne er udviklet til, at de kan matche fossilbiler på både pris og rækkevidde, slutter Lasse Jesper Pedersen.

5 konsekvenser af øgede klimaforandringer

  • Mere ekstreme vejrsituationer
  • Flere sårbare og ødelagte økosystemer
  • Øget fødevaremangel og mangel på vand
  • Lavere og negativ økonomisk vækst
  • Risiko for dominoeffekter som gør, at vi ikke længere kan bremse klimaforandringer

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver