Det er trist, at københavnerne nu har udsigt til mindre natur, mener præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og lokalformand Louise HH Villumsen, som samtidig roser den store bevægelse omkring Amager Fælled for at have forhindret bebyggelse på den 5000 år gamle strandeng.

- Naturen er helt generelt i tilbagegang, og Danmark er i forvejen bundskraber, når det kommer til natur. Derfor er vi selvfølgelig skuffede over, at man vælger at bygge på et af vores grønne områder, lyder det fra præsidenten.

Men selvom der nu skal bygges på Amager Fælled, mener Danmarks Naturfredningsforening, at den nye plan er langt bedre end den oprindelige byggeplan:

- Jeg vil gerne rose den kæmpe bevægelse, der har været omkring bevarelsen af Amager Fælled. Det er helt entydigt de mange engagerede menneskers fortjeneste, at et helt enestående naturområde, nemlig den gamle strandeng, nu friholdes for byggeri. Det er en kæmpe sejr for naturen. Derudover er det lykkedes at sætte naturen på den politiske dagsorden i en grad, vi ikke tidligere har oplevet i Købehavn.

Hos Danmarks Naturfredningsforening København, som i årevis har været engageret i protesterne mod den planlagte bebyggelse på den gamle strandeng, håber lokalformand, Louise HH Villumsen, at bevægelsen omkring Amager Fælled sætter et tydeligt aftryk på Københavns Rådhus.

- Hele kampen omkring bevarelsen af Amager Fælled er et klart signal til politikerne om, at københavnerne vil have mere og bedre natur. Og jeg tror, at naturbevægelsen omkring Amager Fælled vil få betydning langt ind i fremtiden.

Danmarks Naturfredningsforening er nu i gang med at granske den endelige plan.

Det skriver Københavns Kommune om den nye plan

  • ’Strandengen’ blev sidste efterår opgivet som byggefelt for op mod 2.400 boliger. Nu er partierne som en delaftale under budgetforhandlingerne nået frem til en løsning, der dels rejser de 1,9 milliarder kroner, som kommunen skylder for metro-byggeri, dels giver mulighed for at bygge 2.550 boliger, heraf ca. 640 almene boliger samt i alt godt 100.000 m2 erhverv.
  • Aftalen betyder, at der vil blive bygget boliger på en del af det område på Amager Fælled, hvor der var planlagt campingplads, og hvor der i dag ligger et vandrehjem.
  • Desuden er det aftalt, at en grund ved Selinevej skal udlægges til i alt 81.000 m2 erhvervsbyggeri, ligesom der skal bygges 20.000 m2 ekstra erhverv i Ørestad.
  • Desuden skal der bygges godt 550 boliger ved en grund ved Bådehavnsgade ud mod Fiskerihavne
  • Både byggeriet af boliger i Bådehavnsgade på campinggrunden og erhvervsbyggeriet på Selinevej forudsætter, at staten medvirker til at af-frede grundene mod til gengæld at frede ’Strandengen’ på Amager Fælled, der trods oprindelig natur ikke er fredet.

    Læs mere om planen her