Mink, mårhund, kæmpe bjørneklo og rynket rose.

De fire arter er dybt problematiske for Danmarks natur og bør ifølge DN fjernes fra den danske natur. Men EUs nye liste med arter, som skal udryddes fra den europæiske natur, indeholder ingen af dem.

Danmark bør have national dødsliste

Derfor bør Danmark udarbejde en supplerende dansk liste, hvilket EU-forordningen også åbner mulighed for. Det mener Bo Håkansson, biolog hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Dødslisten omfatter kun arter som er problematiske i EU som helhed, mens landene individuelt kan supplere med lister over egne problematiske arter, forklarer han.

EUs liste indeholder 37 dyre og plantearter, men kun 12 af arterne er i Danmark. Med forordningen vil EU sikre, at salget af arterne i EU bliver stoppet, og at de i stedet bliver udryddet i EU.

Med en dansk udgave af listen vil man kunne arbejde mere målrettet med de problematiske dyre- og plantearter, som vi specifikt har problemer med i Danmark.

Dansk liste vil gøre hyben-salg ulovligt

Fordelen med en dansk liste vil dels være, at der bliver sat nogle helt klare regler for, hvordan man skal forholde sig til disse arter. Det bliver ulovligt at indføre, avle på og sælge arterne.

Dels vil man også håndtere de arter, der faktisk er et større problem i Danmark, end nogle af arterne på EUs liste.

- Vi har for eksempel kæmpe problemer med rynket rose - også kendt som hyben. Den kæmper mange kommuner med at udrydde. Men det er svært, for den breder sig hurtigt via et stort rodnet. Og så er det jo hovedrystende, at man stadig sælger dem i planteskoler over hele landet, siger han og peger på flere andre arter, som med fordel kan komme på sådan en liste.

- Kæmpe bjørneklo er bestemt en mulighed. Japansk pileurt er også et voksende problem. Miljø- og fødevareministeriet har en hel liste med problematiske arter, siger han.

Molboagtig tilgang spænder ben

EU-listen kan ikke tage højde for arter, som stammer fra europæiske lande, men som invaderer andre lande. Her kan de nationale lister også gøre en forskel. De kan tage højde for de invasive arter på nationalt niveau.

- Vi peger derfor på, at der er behov for at lave en liste med en række danske arter. Vi håber, at regeringen kan se det fornuftige i dette, selvom det betyder, at man ikke følger princippet om at minimums-implementere EU-lovgivning generelt og dermed fravælger at gøre mere. Resultatet er Molbo-agtigt: Man må handle med plante- og dyrearter, der ikke hører hjemme i Danmark og er et problem i naturen, og som vi så må bruge midler på at bekæmpe, siger Bo Håkansson.

Som det er nu, er der ingen samlet indsats over for invasive arter, der ikke er på EUs dødsliste. Det ønsker Bo Håkansson, at der kommer, så indsatsen overfor arterne kan blive sat i system.

Invasive arter skaber problemer

Rynket rose er et stort problem, da den breder sig på store områder, er svær at fjerne og kvæler anden vegetation, hvor den befinder sig. Rynket rose bliver solgt på planteskoler og byggemarkeder, hvilket er med til at forværre problemet.

Kæmpe bjørneklo bekæmpes i et vist omfang allerede i dag. Den er ikke på EUs dødsliste, da problemet ikke er stort i andre lande. Der er i Danmark brug for en intensiveret bekæmpelse, hvis arten skal udryddes.

Minken er et problem i naturen. Den er oprindeligt hentet fra Nordamerika til pelsavl. Derfor er minken ikke kommet på dødslisten, da forordningen vil gøre det umuligt at drive minkavl.

På grund af pelseksporten er det urealistisk at forbyde opdræt af mink, og reglerne er også skærpede for at reducere risikoen for, at de undslipper til naturen. Der bruges allerede i dag store resurser på at bekæmpe mink for at holde dem nede.

Men det er umuligt helt at udrydde den. Måske pelsindustrien i højere grad burde bidrage til den løbende bekæmpelse af mink i de særligt sårbare naturområder, siger Bo Håkansson.

Invasive arter

Invasive arter er dyre- og plantearter, som er kommet til landet på forskellige måder, og som nu er et problem for de økosystemer, hvor de befinder sig. De kan blandt andet fortrænge hjemmehørende arter.

De 12 arter på EUs dødsliste, som kan findes i Danmark er følgende:

 • Vaskebjørn
 • Sumpbæver
 • Signalkrebs
 • Gul kæmpekalla
 • Hårfrugtet bjørneklo
 • Muntjak
 • Skarveand
 • Kinesisk uldhåndskrabbe
 • Båndgrundling
 • Hellig ibis
 • Carolina cabomba
 • Sumpskildpadden terrapin