Der er sket ”store fremskridt i de sidste to år” i regeringens klimapolitik, vurderer Klimarådet i sin nye årlige statusrapport.

Alligevel har regeringen endnu ikke klarlagt vejen til at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, forklarer Peter Møllgaard, formand for Klimarådet:

- Regeringen er kommet langt i sin indsats, men det er ikke ensbetydende med, at det er tydeligt, hvordan de sidste reduktioner skal findes. Vi mangler stadig at se, hvordan regeringen vil gå resten af vejen til 70-procentsmålet, ved at den viser, hvilke konkrete initiativer der skal få os i mål.

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder det afdelingschef Jens Anton Tingstrøm, at Klimarådet vurderer, at Danmark er kommet betydeligt tættere på 70 procentmålet siden sidste år, men rapporten tydeliggør, at vi stadig har lang vej endnu:

- Den svære nyhed er, at vi stadig ikke er i mål. Ifølge Klimarådet skal regeringen gøre mere for at anskueliggøre, at vi lever op til klimaloven. Denne sommer så vi oversvømmelser i Tyskland og en alarmerende klimarapport fra FN, så vi kan ikke handle hurtigt nok.

Læs også: Sådan skal vi i mål med 70 procent-reduktioner

Vi har brug for håndfaste CO2-reduktioner og høj CO2-afgift

En del af Klimarådets bekymring handler om, at mange af de CO2-reduktioner, Folketinget har fundet – senest med en stor landbrugsaftale – er forbundet med moderat til høj risiko for, at de ikke kan indfries.

- Regeringen baserer mange reduktioner på nye teknologier. Vi støtter ny teknologi, men det er i sagens natur også usikkert, hvorfor vi har behov for flere håndfaste tiltag til at dæmme op for klimaforandringerne. Et politisk flertal har vedtaget et ambitiøst delmål om CO2-reduktioner allerede i 2025, og det når vi bedst med sikre virkemidler som mere vedvarende energi og færre klimaskadelige landbrugsjorde, siger Jens Anton Tingstrøm.

Klimarådet peger bl.a. på landbrugets klimabelastning og en høj CO2-afgift som de næste skridt. Her mener Danmarks Naturfredningsforening, at der skal gøres langt mere for udtage klimaskadelig landbrugsjord og så skal landbruget gøres mere plantebaseret:

- Vi foreslår en ‘klima-jordreform’, hvor vi gør endnu mere klimaskadelig landbrugsjord til natur, som lagrer CO2. Samtidig skal vi omstille vores landbrug, så vi producerer og spiser grønnere, siger Jens Anton Tingstrøm og fortsætter:

alt
Emil Nielsen
Pressechef

- Og så skal vi have en CO2-afgift omkring 1.500 kr. pr ton CO2. Klimarådet fastholder nemlig en anbefaling om de 1.500 kr. pr ton, og det bør der lyttes til de i kommende forhandlinger.

Det vækkede begejstring hos de grønne organisationer, da Mette Frederiksen for nylig slettede det forkætrede ’men’ i regeringens klimapolitik. Derfor er det Danmarks Naturfredningsforening forventning, at regeringen vil følge op på klimarådets anbefalinger:

-Vi jublede, da Mette Frederiksen erklærede sig lige så grøn som rød for nyligt. Nu skal regeringen vise, at de lever op til løftet og tager endnu flere skridt for klimaet, siger Jens Anton Tingstrøm.