Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om at Danmark i 2030 skal have firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af hav-vindmøllestrøm. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, roser den nye aftale:

- Jeg glæder mig over det høje ambitionsniveau. Vi har i Danmarks Naturfredningsforening i årevis efterspurgt mere vind og sol, og med den her aftale sætter vi gang i en historisk udbygning, siger Maria Reumert Gjerding.

Udover det høje ambitionsniveau med en firedobling af sol- og vind på lands, og en femdobling af havvind, glæder det præsidenten, at staten vil spille en større rolle i et udpege områder til vedvarende energi og sikre en bedre rådgivning til kommunerne om VE-projekter.

- Det er en den helt rigtige tilgang, at staten nu går ud og udpeger områder, som er særligt egnede til udbygning af sol og vind på land. Der er masser af plads i Danmark til vedvarende energi - det handler for os at se om bedre planlægning, rådgivning og hurtigere sagsbehandling. Vi tror meget på, at den her aftale kan være med til at sætte fart på udbygningen og reducere de lokale konflikter, når der skal opsættes sol- og vind, siger Maria Reumert Gjerding.

I debatten om udbygning af vedvarende energi har der været en større debat om, at hensynet til natur og biodiversitet skulle underordnes behovet for udbygning af VE. Det glæder præsidenten, at den endelig aftale har fundet en god balance, hvor det understreges at udbygning ikke skal være på bekostning af hensynet til biodiversiteten.

- Vi står både i en klimakrise og biodiversitetskrise, hvor vi er tvunget til at løse begge kriser samtidig. Vi har advaret meget kraftigt mod at undertvinge naturbeskyttelsen i kampen for at få mere vedvarende energi. Derfor er vi også meget tilfredse med, at aftalen har fokus på biodiversitet, sameksistens og der ikke er blevet gjort alvor af truslerne om at tilsidesætte naturbeskyttelsen, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Vi har aldrig set en så markant udbygning af vedvarende energi før, og det er samtidig en stor chance for at gøre noget for vores ekstremt pressede natur. Vi skal sikre grundige miljøvurderinger af den store udbygning på havet og få biodiversitet med i udbuddene. Hvis man gennemfører solcelleprojekter klogt, kan der også gøre en forskel for naturen. Det skal vi sikre i den kommende tid.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem længere tid arbejdet for, at staten skal spille en større rolle i planlægningen, og med den nye aftale er der lagt op til, at staten nu skal udpege flere store områder til at opsætte vindmøller og solceller - et arbejde, som DN vil følge til tæt.

DN har længe arbejdet for flere solceller på tagene. Med aftalen afsættes også næsten 355 millioner kroner til en ny støtteordning målrettet solcelleproduktion på mindre tilgængelige arealer, såsom større tage og langs motorveje. DN har netop sammen med energiselskabet Better Energy lavet en principaftale, der skal sikre større fokus på natur og miljø, når der opstilles vedvarende energi i det åbne land. Aftalen kan læses her.

Læs nogle af hovedpunkterne i den nye aftale her:

Firedobling af vedvarende energi på land

Aftaleparterne er enige om vigtige konkrete tiltag, der kan understøtte en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Partierne er blandt andet enige om, at staten skal hjælpe med at realisere 10-15 store energiparker på land og gøre det muligt at opstille VE-anlæg i herregårdslandskaber.

Femdobling af havvind

Aftaleparterne er enige om at muliggøre udbygning af yderligere 4 GW havvind inden udgangen af 2030. Dermed kan Danmarks produktion af havvind mere end femdobles over de næste 8 år.

Mere grøn varme

Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der ikke er boliger, der opvarmes med gas fra 2035. Værktøjerne skal være hurtigere fjernvarmeudrulning, flere varmepumper og mere biogas.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28