Det er åbenlyst, at nye vind- og solcelleparker skal producere store mængder grøn strøm. Men parkerne skal også løfte kvaliteten af den danske natur og åbne landskabet op for naboerne. Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening og Better Energy, der i en ny principaftale udstikker retningslinjer for, hvordan vedvarende energiproduktion på land bør indtænke miljøhensyn og sikre tidlig inddragelse af naboer.

- Udbygningen af vedvarende energi kan og bør ske under hensyntagen til, at vi også har en natur, som er i krise. Heldigvis har vi flere eksempler på, at klima- og miljøhensyn kan gå hånd i hånd. Den erfaring vil vi gerne udbrede til alle kommuner. Derfor har vi lavet denne principaftale, som forhåbentlig kan inspirere til en større samtænkning i den lokale planlægning, forklarer Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Better Energy, som er det energiselskab i Danmark, der opsatte mere end halvdelen af ny grøn elkapacitet sidste år, har allerede anlagt flere solcelleparker, hvor biodiversitet og miljøhensyn spiller en central rolle.

- Jo mere land vi forvalter, desto større gavn kan vi gøre. Når vi anlægger solcelleparker, så gør vi det både i tæt samarbejde med lokalsamfund og i respekt for den eksisterende natur. Det er vores klare ønske, at vi i endnu højere grad bruger vind- og solcelleparker som løftestang for en bedre og større miljøindsats. Derfor håber jeg også, at energibranchen, kommuner og lokalforeninger tager godt imod den nye principaftale, siger Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy.

Solcellepark i Viuf viser vejen

Tidligere i år ansøgte Better Energy om at få lov til at anlægge en solcellepark i Kolding og Vejle Kommune. Solcelleparken samlede projektområde er på 347 hektar, men kun 218 hektar skal anvendes som solcellepark. De resterende 129 hektar vil blive anvendt til nye naturområder, reetablering af vådområder, genslyngning af vandløb og skovrejsning. Samtidig vil parken forbinde den nærliggende landsby med en skov, der før var afskærmet af marker, via et nyt offentligt stisystem.

En del af solcelleparken ligger ovenpå grundvandsinteresser, som beskyttes når der ikke sprøjtes, og en anden del af parken forbinder den nærliggende landsby med en skov, der før var afskærmet af marker, via nye stisystemer.

Solcelleparken højner således både biodiversiteten og åbner landskabet for lokalområdet, så naboer får adgang til naturområder, der før var lukket for offentligheden.

- Projektet i Viuf viser med al tydelighed, at det ikke bare er muligt at højne biodiversiteten og sikre grundvandet, når ny grøn elproduktion anlægges. Det er også muligt at åbne landskabet op, så det bliver muligt for flere at nyde den danske natur, siger Maria Reumert Gjerding og påpeger, at principaftalen skal fungere som inspiration til, hvilke krav kommunerne og lokalsamfund bør stille til ny grøn elproduktion.

Hovedelementer i principaftalen:
Danmarks Naturfredningsforening og Better Energy ønsker, at sol- og vindmølleparker i endnu højere grad end i dag,

  • anvendes som løftestang til at øge biodiversiteten i det danske landskab ved at fungere som trædesten og lommer for flora og fauna,
  • bidrager til og muliggør udtagning af lavbundsjorde,
  • anvendes til at beskytte det danske grundvand.

Læs den fulde aftale.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver