Regeringen og samtlige af Folketingets partier står bag en ny aftale, der over de næste 14 år afsætter 160,6 mia. kr. til at bygge flere veje og jernbaner. Aftalen betyder blandt andet, at der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og der startes op på en ny motorvejsforbindelse igennem Midtjylland – den såkaldte hærvejsmotorvej.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby ærgrer sig over, at den nye aftale ikke harmonerer bedre med målet om at reducere CO2udledningen med 70 procent i 2030.

- Vejen til klimamålet er ikke belagt med beton og asfalt. Det her er en aftale, der trækker for meget i den forkerte retning i forhold til at nå målet om 70 procents reduktion i 2030, siger Lars Midtiby og fortsætter:

- Aftalen lægger op til, at der skal bygges rigtig meget ny motorvej, og det holder bare ikke i et klimaperspektiv, når man sidste år lavede en transportaftale, som betyder, at de fossile biler forsat vil fylde omkring trefjerdedele på motorvejene i 2030. Samtidig kræver nye motorveje enorme mængder råstoffer at anlægge, så jeg har meget svært ved at se, hvordan det kan hænge sammen med vores klimamål.

Dårligt nyt for naturen

En del af projekterne i aftalen er allerede igangsat, og i alt indeholder aftalen nye projekter for 106 milliarder kroner, hvor de fleste går til nye motorveje.

De dyreste projekter er en ny hærvejsmotorvej til 6 milliarder, der skal løbe parallelt med den eksisterende østjyske motorvej. Her igangsættes to etaper ved Viborg og Billund. Det dyreste projekt i den nye aftale er en ny motorvej over øen Egholm i Limfjorden til 7 milliarder kroner. En forbindelse som har været kraftigt kritiseret af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening:

Læs også: Motorvej truer Aalborgs unikke naturoase

- Nye motorveje er ikke kun dårligt nyt for klimaet, det har også negative konsekvenser for vores natur. Det er bekymrende, at aftalen lægger op til, at der anlægges 20 kilometer 4-sporet motorvej hen over Egholm. En ø som er drevet helt økologisk. Tværs gennem beskyttet natur og vådområder, som huser bl.a. strandtudser og den Lysbuget Knortegås, der er fredet. De trafikale udfordringer kan slet ikke stå mål med sådan et indgreb i både klima og natur, siger Lars Midtiby og fortsætter:

- Anlæggelsen af en ny hærvejsmotorvej omkring Viborg vil også være rigtig skidt for naturen, og skade værdifulde naturområder. Det er klart, at vi er meget kritiske over for den plan i Danmarks Naturfredningsforening.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Vær med til at beskytte naturen i Danmark

Gennem fredninger og vedholdende politisk arbejde kæmper Danmarks Naturfredningsforening for at beskytte værdifuld natur og passe på vores klima. Du kan være med i bevægelsen, der gør en forskel.