To kilometer fra centrum af Aalborg ligger Egholm som en fredelig oase i den østlige del af Limfjorden. På øen kan man for en stund trække sig ud af storbyens trængsel og trafik og nyde stilheden – selvom man praktisk talt stadig er i byen. Det er måske årsagen til, at øen har omtrent 100.000 besøgende om året.

Egholm har som grønt helle fået ekstraordinær interesse under corona, hvor flere og flere danskere har fået øjnene op for naturens rekreative muligheder. Men øens værdier risikerer nu at gå tabt.

Planen om en 3. limfjordsforbindelse over Egholm har været et omdiskuteret emne i Aalborg og Nordjylland i årevis. Men med Folketingets aftale om den nye infrastrukturplan rykker asfalten nu tættere på.

22 kilometer motorvejsanlæg gennem den vestlige del af Aalborg – og tværs over Egholm. Det har vakt modstand – ikke mindst hos Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Aalborg, der i flere år har været modstandere af en motorvejsforbindelse over Egholm.

- Hverken Aalborg, Nordjylland eller Danmark har brug for mere ny asfalt, der fragmenterer naturen, giver endnu flere støjgener og mere CO2-udledning. Vi har brug for alt det modsatte. Og i en tid hvor folk – og særligt byboere – efterspørger mere natur og flere naturoplevelser, er en motorvej over en ø med rekreative muligheder så tæt på byen helt uforståelig, siger Martin Sloth Andersen, formand i Danmarks Naturfredningsforening Aalborg.

Potentiale som natur-oase midt i byen

I dag er store dele af Egholm opdyrket, men øen er under drastisk forvandling. Egholms største landmand, Jens Thomsen, ønsker nemlig at omlægge sine arealer til vild natur med offentlig adgang. Arealerne, der hidtil har været dyrket økologisk, udgør over halvdelen af hele øen. Derfor kommer det til at batte for naturen og naturoplevelserne, siger Jens Thomsen.

- Egholm er en fantastisk ø med ro og smukke omgivelser, som ligger lige op ad en af landets storbyer. Omlægningen af markerne vil forvandle øen og gøre den endnu grønnere. Det kan blive magisk, tror jeg, og vi har heldigvis mange, som ønsker at hjælpe til med at løfte opgaven.

Læs også: 9 vilde naturoplevelser i Nordjylland

Også hos Martin Sloth Andersen vækker det ærgrelse, at der ikke fokuseres mere på Egholms helt unikke potentiale som bynær ø-natur i stedet for visionsløst at placere mere asfalt.

- Ét er, at motorvejsanlægget vil have konsekvenser for Egholms naturområder og dyreliv. Noget andet er, at man vil ofre et spektakulært bynært naturområde – vores helt egen ø uden byens og bilernes støj – blot for at vinde et par minutter i bil. Det er enormt bagudskuende. Aalborg burde jo omvendt satse på Egholm og brande sig på øen som en moderne og grøn storby.

Læs mere om, hvordan Danmarks Naturfredningsforening arbejder for naturen lokalt

Regeringens infrastrukturplan

  • Regeringen og samtlige af Folketingets partier står bag en ny aftale, der over de næste 14 år afsætter 160,6 mia. kr. til at bygge flere veje og jernbaner. Aftalen betyder blandt andet, at der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og der startes op på en ny motorvejsforbindelse igennem Midtjylland – den såkaldte hærvejsmotorvej.
  • Læs mere om regeringens udspil her.
alt
Anders Vogel
Lokal kommunikationsrådgiver

Vær med til at beskytte og skabe mere natur i Danmark