Forud for efterårets politiske forhandlinger om en ny klimaaftale foreslår Socialdemokratiet en større jordreform. Kort fortalt skal landmænd, stat og kommuner bytte jorder, så de arealer, der udleder mest CO2, friholdes for ploven.

De samme arealer er typisk dårlige dyrkningsjorder, men rigtigt gode for naturen og kan, hvis de friholdes af den intensive dyrkning, være med til at forbinde naturen sammen.

Jorderne kan ligeledes fungere som buffere mellem den dyrkede og sprøjtede mark og vandmiljøet, hvor næringsstoffer tilbageholdes, så vandmiljøet kan få det bedre. Ydermere kan de tilbageholde vand, så risikoen for oversvømmelser mindskes.

Historisk milepæl

- Det er en vindersag for alle. Landmænd, natur, miljø og klima og derfor også for politikerne. Vi kan ikke rose forslaget nok og det glæder os i den grad, at det regeringsbærende parti Venstre og landbruget også er positivt stemt. Det kan gå hen og blive en historisk milepæl, det her, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening har længe arbejdet for en jordreform med varige løsninger til gavn for natur, miljø og landbruget fordi, gevinsterne er så betydelige. Eftersom landbruget også udtrykker vilje til et samarbejde på området, tror foreningen på, at målet kan nås.

En jordreform kan rumme meget

- Målet for os er naturligvis at få skabt balance mellem et meget intensivt landbrug og en meget lille og fragmenteret natur, ligesom vi også mener, at det samlet set er rigtigt at hente CO2 i landbruget. En jordreform indløser – stort set - alle disse forventninger, siger Maria Reumert Gjerding. Landbruget i Danmark er et af verdens mest intensive. Tilstanden i naturen kaldes nu alarmerende af forskerne, mens også vandmiljøet mangler at opnå en god kvalitet.

- Læg så dertil, at vi betaler ganske meget for at understøtte landbruget, der til gengæld ikke klarer sig så godt økonomisk. Vi skal selvfølgelig tænke nyt. Vi står parate i startklodserne og glæder os til at komme i gang med den jordreform og hellere i dag end i morgen, siger Maria Reumert Gjerding.

Store gevinster at hente

En stor indsats for klima, miljø og natur er let af forsvare. Miljøbeskyttelse er nemlig en givtig sag for samfundet, viser en rapport fra DCE. Gevinsterne ved klimaeffekter, reduktionen af kvælstof og nye, rekreative områder selv med det mest konservative skøn overstige udgifterne, konkluderer forskerne.

Lavbundsjorder

Den store fidus for klimaet er at udtage lavtliggende jorder fra produktion. Den slags jorder ligger typisk langs vandløb og drænes ofte for vand. I den forbindelse nedbrydes tørv i jorden til CO2, hvilket igen medfører et betydeligt udslip. Lavtliggende jord udgør kun lidt under 3 procent af den dyrkede jord i Danmark, men står alligevel for omkring 10 procent af landbrugets udledning af drivhusgasser. Kilde Politiken