Snart kan det være slut med at få en flot sølvfarvet havørred på krogen eller nyde en dukkert ved en ren dansk badestrand visse steder i landet.

Med regeringen og DFs ønsker om en øget havbrugssektor – bl.a. i Kattegat – ser fremtiden for det danske havmiljø og de vilde fiskebestande nemlig sort ud.

Bedt med foretræde med Sportsfiskerne

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund bedt om foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, for at påpege, at der absolut ikke bør satses på havbrug med såkaldte kompensationsopdræt.

– Det er klart, at virksomhederne jubler, når et politisk flertal vil udlevere vores danske havområder til virksomhed og delvis gratis forurening, men det her kan, hvis det virkelig bliver gennemført, skabe en voldsom belastning af havmiljøet. Det vil vi gerne advare politikerne på Christiansborg om, siger Michael Leth Jess, direktør for miljø og plan, Danmarks Naturfredningsforening.

Med det nye lovforslag L111 lægges der op til, at kompenserende tiltag som tang- og muslingeanlæg kan give et såkaldt "miljømæssigt råderum", som giver plads til at øge forureningen andre steder.

Lakselus er til fare for fiskebestande

Men effekten af disse anlæg er tvivlsom og har flere dårlige bivirkninger for miljøet.

– Hverken muslingeopdræt eller tanganlæg kan kompensere for den forurening nye havbrug vil medføre – og det er derfor ikke en farbar vej. Derudover vil produktionen af flere tusinde tons burfisk medføre en risiko for, at parasitten lakselus vil formere sig eksplosivt og være til alvorlig fare for vores vilde fiskebestande – særligt laks og havørred. Fiskebestande som frivillige lystfiskere i årtier har brugt kræfter på at beskytte, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Object reference not set to an instance of an object.

Derfor er flere nye havbrug ikke vejen frem:

  • Havbrug med kompensationsopdræt bryder med et sundt princip om, at forurening skal fjernes ved kilden
  • Kompensationsopdræt fjerner kun kvælstof og fosfor regionalt, men IKKE lokalt og gør slet intet ved det store iltforbrug (fiskeekskrementer og foderspild)
  • Effekten af kompensationsopdræt (muslinger og tang) er tvivlsom og udokumenteret
  • Det er konkurrenceforvridende overfor landbaserede recirkulerede anlæg, som udgør fremtiden for akvakulturen
  • Der er ikke råderum til at udlede yderligere fosfor i Kattegat og Bælterne
  • Lakselus er en reel risiko ved nye havbrug og vil udgøre en markant trussel for vores vilde fiskebestande – særligt havørred og laks