Tirsdag middag d. 12. oktober blev kvoterne for fiskeriet i Østersøen i 2022 fastlagt.

EU Kommissionen havde i sit forslag lagt op til at lukke det målrettede fiskeri efter den vestlig sild, den vestlig torsk, den østlige torsk og laksebestanden i Østersøen, hvilket fiskeriministrene i dag valgte at gøre.

Fiskeriminister Rasmus Prehn varslede inden mødet mellem EU’s fiskeriministre, at det ville blive nogle svære forhandlinger.

DN anerkender den danske fiskeriministers indsats for at forsøge at redde torsken ved at bakke op om EU Kommissionens forslag og skabe grundlaget for en genopretning af torskebestanden i Østersøen.

- En langt række fiskebestande i Østersøen er i krise og risikerer helt at forsvinde fra Østersøen. Fiskebestandene er yderst pressede, bl.a. på grund af den meget dårlige miljøtilstand i Østersøen, siger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Den vestlige sild og den vestlige torskebestand har været overfisket i flere år, og derfor er det den helt rigtige beslutning at lukke fiskeriet for at redde bestandene helt fra at forsvinde.

- De alt for små fiskebestande er selvfølgelig en katastrofe for fiskerne i Østersøen, og vi føler med de berørte fiskere. Men hvis silden og torsken skal have en fremtid i vores farvande, og vi vil have noget at fiske efter igen, så ser vi ingen andre udvej end at lukke det målrettede fiskeri for en tid, understreger Cathrine Pedersen Schirmer.

Danmarks Naturfredningsforening roser ministrene for at fastsætte kvoterne for de resterende kvotebelagte fiskebestande inden for de biologisk bæredygtige grænser, som Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES har anbefalet.

Den nye 2022 kvote for rødspættefiskeri ligger dog højere, end hvad Kommissionen havde foreslået. Kommissionen havde valgt at følge en mere forsigtig tilgang til fangstmulighederne i deres forslag end ICES, netop for at begrænse bifangsten af torsk.

- Det kan blive et problem for torskebestanden, at fiskeriministrene har øget kvoten for rødspætter i Østersøen med 25 pct., for torsk kommer i nettet som bifangst i fiskeriet efter rødspætter, siger Cathrine Pedersen Schirmer og fortsætter:

- Vi bliver nødt til at sikre, at bifangsten af torsk bliver så lille som overhovedet muligt ved rødspættefiskeri. DN opfordrer derfor regeringen til at støtte en omlægning af fiskeriet til mere selektive og skånsomme fiskeredskaber, der gør bifangsten af torsk markant mindre, fremhæver Cathrine Pedersen Schirmer

Derudover skal kontrollen med fiskeriet øges markant, så ingen torsk illegalt bliver smidt døde overbord, når den ender som bifangst i nettet.