Fangsten af stenbidere sætter endnu en historisk bundrekord. Sidste år var et katastrofeår – i år er det værre.

Ifølge beregninger fra Dyrenes Beskyttelse lå landingerne af stenbider i de to første måneder af 2024 under 3 pct. af normalen fra årene 2013-2020, skriver dagbladet Politiken.

Den årelange nedtur for stenbideren i havet omkring Danmark fortsætter, og ifølge Morten Vinther, der som seniorforsker på DTU Aqua, er med til at rådgive regeringen på området, så bør fiskeriet af stenbider stoppe.

- Man bør ikke fiske på en bestand, hvor landinger og sandsynligvis bestand er gået så meget tilbage, siger han til Politiken.

Der bliver færre og færre stenbiderunger som den her, når man målrettet går efter de gydemodne hunner og den eftertragtede stenbiderrogn, hun bærer i sin bug sidst på vinteren. Foto: Jette Egtved Hansen

DN anbefaler

 • Regeringen med fødevareminister Jacob Jensen (V) bør straks lukke al fiskeri af stenbider i dansk hav.
 • Som forbruger bør man stoppe med at spise dansk-fanget stenbiderrogn - til bestanden er kommet på fode igen.

Hjælp os med at kæmpe for havet!

DN: Ansvarlige politikere lader fiskeriet fortsætte trods kollaps

Men trods den katastrofale situation for stenbideren og den klare anbefaling fra DTU Aqua, vil fødevareminister Jacob Jensen lade fiskeriet af stenbidere fortsætte ved at sætte en fangstkvote på det, der svarer til sidste års fangst.

Det møder stærk kritik fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding. For fangsten af stenbider er så lav i år, at fiskerne næppe når at fiske kvoten op.

- Der er reelt ikke tale om begrænsninger, som hjælper med en genopretning. Det er spil for galleriet, og det ved ministeriet udmærket godt. Hvis stenbideren skal reddes, så skal fiskeriet lukkes, siger Maria Reumert Gjerding til Politiken.

Den kvote for stenbiderfiskeriet, som regeringen vil sætte, kommer ikke til at bremse stenbiderbestandens kollaps i dansk hav, siger DN-præsidenten til mediet:

- Tværtimod vil kollapset fortsætte. Det er dybt tragisk. For det her skader jo ikke bare naturen, det skader også fiskeriet, så alle taber på det.

Stenbiderrogn

 • De små orange stenbiderrogn er en eftertragtet spise for mange.
 • De betragtes som en forårsbebuder, når de dukker op hos landets fiskehandlere.
 • Her er stenbiderrogn de seneste år blevet dyrere og dyrere.
 • I takt med, at der er blev fanget færre og færre stenbidere i det danske hav.
 • Med en pris på op til 300 kr. for små 100 gr stenbiderrogn - altså 3000 kr. kiloet - har det været attraktivt at fortsætte fiskeriet efter stenbiderrogn.

Vi fisker målrettet efter næste generation af stenbidere

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er problemet, at man i stenbiderfiskeriet går målrettet efter hunnernes rogn – de æg, der skal sikre bestanden år efter år.

- Man går med andre ord nærmest efter at udradere bestanden. Så hvis den først bliver presset, og der ikke laves restriktioner, kan det gå rigtig galt, siger Maria Reumert Gjerding til Politiken.

Stenbideren lever normalt langt fra kysten på dybt vand, men svømmer hvert år i vintermånerne og det tidlige forår ind på lavere vand langs de danske kyster. Her gyder hunnen sine æg, som hannen efterfølgende vogter til de klækker. Foto Jette Egtved Hansen

Allerede i oktober sidste år advarede DTU Aqua fiskeriministeren om, at den danske stenbiderbestand var så meget i knæ, at stenbideren sandsynligvis ville blive klassificeret som ’kritisk truet’ af IUCN, Den Internationale Sammenslutning for Naturbevarelse. Og at både IUCN og Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, sandsynligvis ville anbefale en lukning af fiskeriet.

Men de ansvarlige politikere på området lod i stedet fiskeriet fortsætte, og Morten Vinther fra DTU Aqua kritiserer nu regeringen for at ignorere den faglige anbefaling.

- De følger ikke DTU Aquas rådgivning. Det er et problem for troværdigheden af fiskeriforvaltningen, siger forskeren til Politiken.

Politiken har bedt fødevareminister Jacob Jensen (V) forholde sig til kritikken af, at han har tilsidesat DTU Aquas faglige rådgivning, og at de kommende kvoter er for høje.

Ministeren svarer dog ikke på spørgsmålene, men skriver i en mail til dagbladet, at de nye kvoter er en "balanceret løsning".

- Der er flere hensyn i forvaltningen af stenbiderfiskeriet, som skal afvejes i forhold til hinanden. Samtidig er det vigtigt, at vi politisk får fundet nogle rammer, som sikrer, at erhvervet får mulighed for at tilpasse sig ved drastiske ændringer i fiskeriet, skriver han.

Hvis stenbiderhunnen ikke bliver fanget og hendes æg fjernet, så lægger hun sine æg på lavt vand et sted, hvor hannen kan passe på dem - herefter svømmer hunnen tilbage til det dybere hav. Foto: Jette Egtved Hansen.

Landingerne af stenbidere har svinget meget gennem årene, men nedgangen har været markant og vedvarende de seneste fire år, og forskerne anbefaler en lukning af stenbiderfiskeriet. Grafik: Dyrenes Beskyttelse og Politiken.

Stenbideren - en forunderlig fisk

 • Stenbideren er en rund, nærmest klumplignende fisk
 • Både hanner og hunner har en unik sugekop, de bruger til at suge sig fast på underlaget, f.eks. på stenrev. Derfor navnet stenbider.
 • Den lever langt ude på havet på 50-300 meters dybde.
 • I januar-april trækker stenbideren ind på lavt vand langs danske kyster for at gyde.
 • Hunnen lægger op til 200.000 æg, som hannen efterfølgende passer til de klækkes.
 • Undersøgelser har vist, at stenbideren år efter år vender tilbage til det sted, hvor de selv blev undfanget.

Kilder: Politiken, Atlas over danske saltvandsfisk og webkilder

alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik

Hjælp os med at kæmpe for havet