I dag har regeringen offentliggjort kommissorium og tidsplan for den grønne trepart. Danmarks Naturfredningsforening er inviteret til at deltage i treparten. Præsident Maria Reumert Gjerding ser frem til arbejdet, men ærgrer sig over, at regeringen hidtil har afvist at diskutere kvælstof og den kritiske situationen for vandmiljøet i treparten.

- Vi går seriøst til arbejdet i den grønne trepart. Vores klima, natur og miljø er voldsomt presset, og det er altid godt at samle forskellige interesser om at finde løsninger. Vi har før lavet kompromisser med landbruget og fiskeriet, og vi går konstruktivt ind i det her arbejde. Men treparten må ikke blive en undskyldning for ikke at træffe de nødvendige politiske beslutninger om at nedbringe landbrugets forurening. Det er en bunden opgave, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmark mangler at finde mange tusind tons kvælstofreduktioner fra landbruget, for at kunne leve op til Vandrammedirektivet om god miljøstilstand i de danske vandområder. I dag er kun fem ud af 109 vandområder i god økologisk tilstand, men regeringen har alligevel undladt at tage kvælstofindsatsen med ind i treparten. Det giver ingen mening, ifølge Maria Reumert Gjerding:

- Regeringen vælger, at treparten ikke skal behandle vandmiljø og kvælstofforureningen fra landbruget. Det er helt uforståeligt efter et efterår med historisk iltsvind. Det giver ingen mening at diskutere klima og landbrug uden at diskutere kvælstofreduktioner. Opgaven må være at lave en omstilling af landbruget, som sikrer at vi kan få nedbragt klimaforureningen og livet tilbage i fjorde og hav.

Tidligere har Det Økonomiske Råd regnet på, at hvis Danmark lever op til EUs vandrammedirektiv vil det kræve en omlægning af godt en femtedel af landbrugsarealet, som samtidig vil give en CO2-reduktion på to mio. tons. Tidligere på måneden anbefalede Det Økonomiske Råd også, at klima- og kvælstofindsatsen samtænkes. Og det bliver en vigtig opgave for Danmarks Naturfredningsforening i treparten, understreger Maria Reumert Gjerding:

- Vi vil insistere på, at vi skal have en klog omstilling, hvor vi ser landbrugets udfordringer i bredere perspektiv, og høster de synergier der ligger gennem at samtænke klima- og kvælstofindsatsen. Det er jo også helt uholdbart for den enkelte landmand, hvis vi ikke kan diskutere landbrugets samlede miljøudfordringer i samme omgang. Det bliver en hovedopgave for DN, at få det perspektiv med ind treparten, ligesom vi vil kæmpe hårdt for, at Svarerudvalgets anbefalinger i videst muligt omfang bliver fulgt i treparten.

Kommissoriet for den grønne trepart kan læses på Økonomiministeriets hjemmeside.

alt
Jens Anton Tingstrøm Klinken
Afdelingschef

Fakta om grøn trepart:

  • Den grønne trepart blev annonceret af daværende økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i midten af oktober.
  • Med udgangspunkt i de kommende anbefalinger fra et ekspertudvalg om en CO2-afgift på landbruget skal den grønne trepart være en del af forhandlingerne om afgiften.
  • Treparten består ud over regeringen af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening samt Concito.
  • I juni 2024 skal treparten "konkludere", lyder det, mens første møde er i januar.
  • Det har tidligere mødt kritik fra en række partier i Folketinget, der ser det som endnu en udskydelse af CO2-afgiften på landbruget.
  • Det bliver tidligere minister og forhenværende Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), der skal være formand, oplyser Økonomiministeriet i en pressemeddelelse.