Hundevæng Overdrev på Møn er en fin historie. Området blev fredet, og det reddede de mange orkidéer. Her blomstrer i disse dage en overdådighed af vilde orkidéer ikke set magen til andre steder i landet.

Det helt unikke er mængden og koncentrationen, navnlig orkidéen skov-gøgelilje. Den har fået de bedste vækstbetingelser, da fredningen satte fokus på, at der måtte naturpleje til for at styrke orkidéerne på det fine kalkrige overdrev.

Og det lykkedes til fulde, fortæller Martin Vestergaard, biolog og formand for Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg, der er svært tilfreds med resultatet:

- Jeg var i går ude med fagfæller fra Naturstyrelsen for at tælle skov-gøgeliljer på Hundevængsgård. Vi optalte alle orkidéerne på 600 kvadratmeter og vurderede derefter fordelingen og spredningen på fredningens i alt 26 hektar. Vi nåede frem til, at der er i omegnen af 225.000 orkideer bare af denne art alene. Dertil kommer i tusindvis af fire andre arter orkidéer.

Dansk orkide-hot spot

For skov-gøgeliljen er det ikke utænkeligt, at der vokser ligeså mange her, som i alle andre danske forekomster tilsammen, mener Martin Vestergaard. Derudover optalte biologerne i felten i titusindvis af skov-gøgeurter og ca. tusind maj-gøgeurt, som vokser mere spredt og kræver en mere tidskrævende optælling, oplyser formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg, der opfordrer til at træde varsomt.

- Så det kører altså for Hundevængsgård, som alle var enige om at frede, og hvor vi alle sammen har lov at gå rundt i mellem orkidéerne - også selvom vi ikke kan undgå at træde på nogle af dem, så vi må lægge os i selen for at træde varsomt.

Øje for de vigtige naturområder

Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen, da ejeren af området gik bort. For at sikre, at nye ejere ikke-oppløjede det fine kalkoverdrev, foreslog foreningen at frede det privatejede naturområde, der havde ligget brak i årevis, og ikke havde formel beskyttelse.

Undergrunden er kalk, som store dele af Østmøns landskab er, og siden der hverken var blevet pløjet eller gødet, havde blomsterne de allerbedste betingelser. De vilde orkidéer elsker nemlig en kalkholdig jord, der samtidig er næringsfattig.

I slutningen af forløbet i fredningssagen besluttede klagenævnet, at Miljøministeriet (Naturstyrelsen) skulle overtage området. Derfor bliver det nu plejet efter alle kunstens regler.

En fredning gør det ikke alene

Der skal både naturpleje og rette jordbundsforhold til for at give de spændende blomster og urter gode vækstbetingelser. Hundevæng Overdrev er et livsbekræftende eksempel på, at man kan genskabe fantastisk natur, hvis de rette betingelser er tilstede, fortæller Nick Leyssac, biolog i Danmarks Naturfredningsforening:

- Naturpleje for at genskabe overdrev kræver de fleste steder, at man fjerner næringsstoffer. Enten ved slåning der fjerner det afklippede græs eller ved lang tids udpining med græsning.

På Hundevæng Overdrev lever også meget sjældne sommerfugle og plejen her omfatter både høslæt, afhegning og kvægafgræsning på forskellige del af området til forskellig tid.

HUSK

Hvis du selv vil opleve stedet er det rart at vide at der er offentlig adgang og endda fri fladefærdsel.

Man kan enten gå fra Bødkermosen og et par hundrede meter ned ad markvejen mod kysten.

Et par hundrede meter nede er der et hul i diget og en af Naturstyrelsens karakteristiske røde låger. Dette hjørne (det nordvestlige) rummer særligt mange skov-gøgeurter, der vil blomstre frem til 1. juli.

Er der ikke plads til at holde ved Bødkermosen, kan du tage til Møns Fyr og gå op lang med kysten.

Orkidéer er fredede og må ikke plukkes eller graves op. Det er umuligt at undgå at træde på enkelte af dem på Hundevæng Overdrev, men heldigvis er der så mange, at det er der ingen der vil sige noget til, så længe man prøver at undgå det.

Orkidéer lever i samliv med svampe og graver man dem op vil de normalt dø uden deres svamp.