En lang fredningshistorie har fået sin afslutning - og den er til fordel for naturen og dens fremtidige gæster ved Kalø Vig. På lokalt initiativ rejste Danmarks Naturfredningsforening i 2013 en fredningssag. Dermed blev der sat en kæp i hjulet på kommunale planer om byudvikling. Nu er fredningen endelig gennemført.

- Sagen understreger i høj grad behovet for en fredning af landskabet, som endegyldigt slår fast, at uanset skiftende politiske vinde og økonomiske interesser, så er landskabsværdierne fra Landevejen og ud mod Kalø Vig beskyttet af en fredning, siger fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch.

Fredningen tillader både landbruget at opdyrke landbrugsjorden som hidtil, og samtidig beskytter den landskabet imod byggeri, tilplantning, tekniske anlæg mm.

Fredningen er altså ikke hindrende for, at landbruget ekstensiverer driften og udvikler naturværdier, men det er ikke et krav, blot en mulighed. Samtidig må de eksisterende stier gennem den værdifulde skov centralt i området ikke nedlægges og kan bruges af alle.

Hurtig indsats fra DNs lokale bagland i Syddjurs

I 2013 besluttede Syddjurs Kommune, at området skulle omdannes til et boligområde på sigt. Den beslutning fik Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs til at råbe vagt i gevær:

-Vi var blevet kontaktet af lokale beboere, som var dybt fortvivlede over, at kommunen kunne finde på at planlægge boliger i det fantastiske landskab. Det var starten på et forbilledligt samarbejde mellem lokale borgere og DN-Syddjurs, fortæller Stig Bredstrup, formand i DN-Syddjurs og fortsætter:

- Kommunen ville jo godt have del i den vækst, som de kunne se omkring de større byer, så i det her område kunne man lave en masse boliger i pendlerafstand af Århus. Men vi skal ikke sælge ud af vores største værdier for kortsigtede vindinger. Vi skal i stedet beskytte de flotteste landskaber og vigtigste naturområder mens tid er og helst med en fredning.

Takket være DNs lokale afdeling i Syddjurs og deres ihærdige indsats, blev fredningssagen meget hurtigt forberedt og sendt til fredningsnævnet. Kommunen har gennem årene formelt holdt fast i sit byggeønske, hvilket understreger, at kun en fredning af landskabet på sigt ville kunne beskytte området imod byggeri.

Nu er afgørelsen om fredningen endelig, og det vækker stor glæde hos Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs:

- Det er en enorm lettelse, at sagen er afgjort med dette resultat. Nu ved vi, at vi fremover kan nyde landskabet og udsigten og ikke mindst give området videre til vores børn og børnebørn, siger Stig Bredstrup.

Læs mere om lokalafdelingens arbejde her.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22