Sommeren har været fantastisk. Jeg håber, at I fik oplevet de ekstraordinært mange tidselsommerfugle og i øvrigt har nydt vores dejlige natur.

Jeg har selv haft en kæmpefornøjelse af at vandre på hærvejen med min ældste søn Tristan på 12 år. Vi har begge fået uforglemmelige oplevelser og lange gode snakke ved bredden af Hald Sø, i Dollerup Bakker, fra udsigtstårnet ved Grathe Hede, gennem Stenholt Skov – og jeg kunne blive ved. Danmarks natur viste sig fra sin smukkeste og mest enestående side.

Jeg håber, at vores nyvalgte politikere er udhvilede efter deres sommerferier, for de kommende måneder skal der arbejdes igennem. Jeg forventer intet mindre end en omfattende politisk indsats for vores natur og for vores klima. Jeg er rimeligt optimistisk.

Vi er parate her i DN til at løfte vores del af opgaven. Vi har gennem mere end 100 år været naturens og miljøets vagthund og de senere år også klimaets. Det skal vi fortsat være og med lige stor styrke.

Det er os, der er bindeleddet mellem det politiske og det folkelige – det er os, der skal anvise løsninger både til Christiansborg og til kommunerne, men også til alle de borgere, der brænder efter selv at tage affære.

Danskerne vil gerne

Jeg synes, at vores initiativ ”Giftfri Have” er et supereksempel på, hvordan rigtigt mange danskere oprigtigt ønsker at gøre en indsats, og hvordan politikerne så får øjnene op for, at befolkningen ønsker et kursskifte og endda selv leder med det gode eksempel.

Tæt på 20.000 haver er tilmeldt ”Giftfri Have – det svarer til, at vi har gjort 11.500 ha dansk grund fri for sprøjtegifte. Nu begynder kommuner og vandværker at følge trop og melde sig under de giftfrie faner.

Sideløbende har vi kørt kampagner og fået titusindvis af mennesker til at bruge tid på at sætte deres underskrifter på, at sprøjtegifte er noget skidt. Vi har talt med eksperter, vi har presset politikerne og efter års pres lykkedes det sidste år at få vedtaget en lov, der sikrer sprøjtefrie zoner omkring vandindvindingsområderne.

Vi gør en forskel

Så vi kan altså flytte den politiske dagsorden, der lyttes til os og vi gør en forskel. Når vi så samtidig står i to forfærdende store kriser med galopperende klimaforandringer og ekstreme tab af biodiversitet, så er det vigtigere end nogensinde, at vi fortsætter – ja øger presset på beslutningstagerne.

Vi skal have omsat de i øvrigt markante grønne valgløfter fra juni til konkret, målbar handling i månederne og årene fremover.

Vi har også en opgave i at åbne op overfor alle de mange unge danskere, der ved, at deres liv vil blive voldsomt påvirket af klimaforandringerne og af naturtabene og derfor brænder efter at handle, men i dag ikke ved, hvor de skal gå hen.

De skal ikke stå alene. Vi er allerede til stede i alle kommuner og vi skal ud og vise, at DN er stedet, hvis man som ung har lyst til at involvere sig i den grønne omstilling. Det er ganske enkelt. Desto flere vi er - desto stærkere stemme, har vi.

Grønt politisk år forude

Den stemme skal vi bruge klogt i det kommende politiske år og jeg er optimistisk.

Der er udstukket klare politiske løfter om at give mere plads til de mange pragtfulde arter, vi deler Danmark med. Natravne, sortspætter, violet koralsvamp og blank gæstemyre skal have plads i urørte skove, kirkeugler og hærfugle skal have deres hjem og fødemuligheder tilbage gennem flere store sammenhængende naturområder.

Staten skal selvfølgelig gå foran, men kommunerne har også et kæmpestort ansvar.

Derfor skal vi i efteråret også udfolde vores nye projekt ”Naturkommuner” endnu mere. Kommunalbestyrelserne har nemlig ansvaret for den kommunale natur, men alligevel har kun få kommuner faktisk en plan for deres natur – eller en strategi for biodiversiteten.

Det er afgørende, at vi får ændret den situation og vi har sendt et virkelig supergodt katalog med en række værktøjer til de kommunale politikere og embedsfolk, så de kan komme i gang og få udviklet den lokale natur.

Jeg er sikker på, at sådan en indsats vil glæde borgerne, for synet af en almindelig blåfugl, glimtet af en laksefinne i åen eller en blå mosaikguldsmed over engen får det til at boble i de fleste af os - det er magi – det er ren livskvalitet.

Nu glæder jeg mig til at se vores fælles løsning med landbruget om en stor jordfordeling blive rullet ud. Jeg glæder mig enormt til at se de første ådale blive givet tilbage til naturen. Jeg glæder virkeligt meget til at opleve stilheden i en tidligere produktionsskov.

Jeg glæder mig både til at se, men også over, at Danmark igen bliver en ægte grøn førernation med en konkret ambitiøs klimalov.

Jeg er optimistisk. Men jeg ved også, at vi skal være parate til at tage kampen, når det bliver svært. Jeg er klar. Jeg håber, at I er med.