Det ser skidt ud for europæiske natur og biodiversitet. Trods fremgang inden for enkelte områder, har EU-medlemslandene enorme udfordringer med at nå unionens egne mål, og derfor skal der ydes en langt større indsats i løbet af de kommende år, hvis biodiversitetskrisen og naturens tilbagegang skal bremses.

Det fremgår af en ny rapport om miljøets tilstand, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort i dag.

Rapporten, der udkommer hvert femte år, tegner et øjebliksbillede af miljøet i Europa og giver en vurdering af, hvorvidt EU kan opfylde sine egne mål for natur, miljø og klima i hhv. 2020, 2030 og 2050.

Indsats for natur og biodiversitet halter

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at udviklingen går den helt forkerte vej, når det kommer til beskyttelse og bevarelse af den europæiske natur og biodiversitet. Trods høje ambitioner ser blot to ud af 13 politiske mål for 2020 inden for dette område ud til at blive nået.

For selvom EU har nået sit mål med at udpege beskyttede hav- og landområder, så står det rigtig skidt til for arterne og økosystemerne.

Europa er nemlig ved at miste arter i alarmerende hast. 77 procent af naturtyperne og 60 procent af arterne under EU’s Habitatsdirektiv er i ugunstig bevaringsstatus, mens der også ses tilbagegang blandt almindelige arter, der ellers ikke regnes for at være sjældne eller truede.

Rapporten understreger ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, at politikerne – hverken i EU eller i Danmark – gør nok for at bremse naturens tilbagegang. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det ifølge præsidenten at der sikres langt mere plads til naturen og en langt bedre beskyttelse.

- Rapport på rapport dokumenterer, at vores natur fortsætter en drastisk tilbagegang, hvor vi mister arter i et hurtigere tempo, end vi nogensinde har oplevet før. Og det er global tendens. Det er en europæisk tendens. Og det er en dansk tendens. Denne her rapport understreger meget tydeligt, at problemet er, at politikerne ikke har fulgt op de politiske mål og ambitioner, vi har udviklet i EU, siger hun.

Læs også: OECD nedsabler Danmarks naturindsats

Danmark er europæisk bundskraber, når det kommer til beskyttet natur

En af hovedudfordringerne for naturen er, at den mangler plads, sammenhæng og beskyttelse. Og netop her konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, at det langsomt bevæger sig i den rigtige retning på EU-plan, hvor medlemslandene samlet lever op til FN-målet om beskyttelse af mindst 17 procent af landarealet.

Men lige her halter Danmark langt efter de europæiske nabolande.

Med kun 8,3 procent indtager Danmark den suveræne bundplacering i EU, når det kommer til Natura 2000-beskyttet natur. Det er ti procentpoint under EU-gennemsnittet.

Når den danske natur er så presset, som den er, handler det i høj grad om manglen på plads, fortæller præsidenten.

- Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden og et af de lande med mindst beskyttet natur. Vi er utroligt langt fra at leve op til vores internationale forpligtelser.

Læs også: Naturtilstanden i de danske skove i dramatisk tilbagegang

Behov for redningsplan

Hvis Danmark skal gøre noget for at stoppe biodiversitetskrisen, kræver det bedre beskyttelse af vores natur, flere sammenhængende beskyttede naturområder, mere urørt skov, og at naturen sikres mere plads ved at udtage landbrugsjord og udlægge det til natur.

Disse tiltag er blevet sat på finansloven, hvor regeringen og støttepartierne over de næste ti år vil afsætte 2 milliarder til udtagning af landbrugsjord. Samtidig har de afsat 80 millioner til mere urørt skov på statens arealer over de næste fire år.

- Det er rigtig godt, at regeringen og støttepartierne nu sætter gang i udtagning af landbrugsjord og har sikret flere penge til urørt skov. Det er en lille, men god start hvis vi skal vende naturens tilbagegang. Men før vi får rettet op på balancen og sikret fremgang til naturen, kræver det en dediceret redningsplan, fortæller Maria Reumert Gjerding.

Hun håber, at regeringen og støttepartierne til de kommende forhandlinger om en biodiversitetspakke vil sikre, at mindst 20 procent af det danske areal vil blive vild beskyttet natur, og at de samtidig leverer på deres løfter om at sikre 75.000 hektar urørt skov og 20 vilde, sammenhængende naturnationalparker.

Læs også: DN vil have en biodiversitetslov og 30 procent natur