En årlig statusrapport med fakta om Danmarks skove er netop blevet overleveret til Miljø- og Fødevareministeriet. I rapoorten ser man nærmere på det vigtigste nøgletal for skovenes naturtilstand.

Konklusionen er soleklar: Naturen i de danske skove er forarmet, og det går den forkerte vej.

Mindre dødt ved i skovene

Naturtilstanden i skovene opgøres ud fra en central nøgleindikator, nemlig mængden af dødt ved (træ) i skovene. Dødt ved udgør et fundament for økosystemet i skovene.

Rapporten viser, at omfanget af dødt ved er faldet dramatisk de sidste fem år efter en periode i svag fremgang. I dag er vi på det laveste niveau i mindst 15 år.

De nye tal er dårligt nyt ifølge en af de førende danske forskere i skov og biodiversitet, Jacob Heilmann-Clausen fra Københavns Universitet.

- Der er tale om et dramatisk fald i mængden af dødt ved. Rigtig mange af vores arter i skovene er afhængige af døde træer i skovbunden. Når mængden af dødt ved falder, betyder det, at der bliver mindre mad og færre levesteder til de truede arter, som lever i døde træer.

Mellem en tredje- og fjerdedel af arterne i skoven er direkte knyttet an til dødt ved.

Læs mere om truede arter

Danmark er europæisk bundskraber

For nylig konstaterede forskere, at de vigtigste ti naturtyper af skov havde 100 pct. stærkt ugunstig bevaringsstatus.

Ifølge en europæisk undersøgelse fra i år ligger Danmark i forvejen i den laveste ende blandt de 19 EU-lande, hvor man har sammenlignelige tal på mængden af dødt ved i skovene.

Med de nye tal ligger Danmark på et niveau, der er fem gange lavere end EU-gennemsnittet.

Dermed slår den nye rapport en tyk streg under problemet med den manglende biodiversitet i de danske skove.

- Danmark ligger sidst i klassen i Europa, når det kommer til biodiversiteten i vores skove, fordi vi både vil have produktion og natur samtidig. Men det er modstridende. Hvis naturens krise skal vendes, er det helt afgørende, at vi disponerer langt mere plads til biodiversitet, udtalte professor i biodiversitet fra Københavns Universitet, Carsten Rahbek på biodiversitetstopmødet på Marienborg.

Læs også: Drastisk tilbagegang for naturen i skovene

Mere urørt skov og plads til biodiversiteten

Ifølge forskerne er de vigtigste tiltag for at bremse tilbagegangen i skovene, at der gives mere plads til biodiversitet og urørt skov. Og så skal den generelle naturtilstand hæves ved at løfte naturtilstanden i skovene generelt.

Det skal bl.a. ske ved at lade mere dødt ved blive liggende i skovbunden, og ved at lade flere store træer stå og blive rigtigt gamle og dø naturligt.

Læs også: Møde hos statsministeren: DN vil have biodiversitetslov og 30 procent natur i 2030

DN efterlyser politisk handling

Hos Danmarks Naturfredningsforening ser man med stor alvor på den nye rapport. Rapporten viser ifølge præsident Maria Reumert Gjerding, at Folketinget allerede nu skal i gang med at forbedre naturtilstanden i de danske skove.

Hun opfordrer regeringen og støttepartierne til at bruge finansloven til først og fremmest at sikre mere urørt skov.

- De fleste af vores truede arter hører til i skovene. Rapport på rapport viser, at tilstanden i vores skove går fra slem til værre. Der er mere end nogensinde før brug for en akut genopretningsplan, som sikrer mere urørt skov og får tømmerhugsten ud af vores skove.

Både regeringen og de tre støttepartier lovede op til valget, at der skulle udlægges samlet 75.000 hektar urørt skov til at stoppe tilbagegangen i skovene.

Red biodiversiteten med urørt skov

Regeringen tog sidste mandag første spadestik til de kommende forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke ved et møde på Marienborg.

Men præsidenten efterlyser, at de allerede nu – i de igangværende finanslovsforhandlinger - går i gang med at lægge skov urørt.

- Den danske skovnatur og de truede arter, som lever dér, er i dyb krise. Både politikere og forskere ved, at urørt skov er et af de vigtigste virkemidler til at vende tilbagegangen. Vi er alle sammen enige om, hvad der skal til. Nu mangler der bare den politiske vilje, lyder det fra præsidenten.

Ifølge Maria Reumert Gjerding skal al kommerciel tømmerhugst i de allerede udpegede urørte skove indstilles 100 pct. i løbet af 2020.

Regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale skal ligeledes holde deres løfte om godt 57.000 hektar urørt skov både i de private og offentlige skove. Dermed kan Danmark nå op på 75.000 hektar, som forskerne vurderer, er det minimum af vild skovnatur, der skal til, hvis tilbagegangen i skovene skal stoppes.

Arealerne skal udpeges af forskerne og udlægges så hurtigst som muligt.

Fakta: Den danske skovnatur er i tilbagegang

  • Rapporten ‘Skove og plantager 2018’ er udarbejdet af Københavns Universitet på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Rapporten konkluderer, at omfanget af dødt ved stadig er faldende i de danske skove. Fra et niveau på 5,4 m3/ha i 2014 til 3,4 m3/ha i dag. Det er det laveste niveau i mindst 15 år.
  • Der skal et niveau på ca. 30-50 kubikmeter dødt ved pr. hektar til i en skov, før biodiversiteten understøttes i nogen grad. I urørt skov er mængden af dødt ved omkring 130 m3/ha.
  • Ca. 62 pct. af alle truede danske arter lever i skovene, og ca. 44 pct. af alle danske truede arter lever kun i skovene.
  • Ifølge en tidligere undersøgelse fra i år udgivet af det europæiske forskningspanel på skov, ICP Forest, ligger Danmark lavest blandt de 19 EU-lande, som blev undersøgt.