Det holdt hårdt. Både dansk landbrug såvel som den danske miljøminister Esben Lunde Larsen (V) kæmpede mod, men fra næste år kan harer, lærker og agerhøns se frem til at finde helle flere steder i det intensivt dyrkede landbrugsareal.

EU-Parlamentet har netop besluttet, at de dele af de særlige arealer, landbruget i dag skal udlægge som særlige miljøfokus-arealer, skal holdes fri af sprøjtegifte.

Et godt signal

Dog må landbruget fortsat sprøjte i de såkaldte miljøfokusområder, hvis efter-afgrøder er valgt til at leve op til kravene.

- Når vi i et land som Danmark dyrker langt over halvdelen af vores areal, er det afgørende, at der tages særlige hensyn til biodiversiteten på det store areal. Det må være legalt at kræve grønne fælles goder igen for den massive støtte, vi alle sammen giver landbrugserhvervet. EU’s beslutning er derfor et godt signal, selvom det langt fra er stærkt nok, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Grønt politisk pres

Foreningen henvendte sig sammen en række grønne organisationer til både folketingsmedlemmer og medlemmer af Europa-Parlamentet blandt andet for at sikre sprøjtegiftfrie miljøfokus-arealer. 18 lande – herunder altså Danmark – ville modsætte sig kravet.

I dag skal landmænd med mere end 15 ha jord udlægge særlige miljøfokus-arealer - for at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne. Forbuddet mod at sprøjte disse arealer kommer til at gælde fra 2018 fra høst og mindst otte uger frem, eller frem til etablering af næste hovedafgrøde.

Næste slag: Landbrugsstøtten

Danmarks Naturfredningsforening roser EU-Kommissionen for at medgive, at de nuværende regler for landbrugsstøtten skal gøres mere grøn. Det næste slag for en grønnere landbrugsstøtte kommer med den kommende midtvejsevaluering.

Her kæmper Danmarks Naturfredningsforening sammen med en række andre grønne organisationer i Europa for en ny landbrugspolitik, hvor hensynet til biodiversitet og miljøet i øvrigt fremover skal afgøre størrelsen af tilskuddet til den enkelte landmand.

En ændring nødvendig

- Vi er optimistiske. Der er ingen vej uden om at ændre den destruktive støtte, der finder sted i dag. Det er alle parter sådan set også enige om, og der er konventioner og hensigtserklæringer om at fjerne alle disse negative incitamenter, der findes i landbrugsstøtten i dag. Med forbuddet mod sprøjtegifte i dele af miljøfokusområderne er der vist vilje til ændring. Det er vi glade for, siger Bisschop-Larsen.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08