Der har i årevis været anvendt en forkert metode til at opgøre mængden af kvælstof i de danske åer, søer og havmiljøet. Det slår Århus Universitet fast i to nye rapporter.

Fejlen betyder, at man i hvert fald siden 2010 har undervurderet mængden af kvælstof i de danske farvande med i gennemsnit 13 procent. For vandløb hvor kvælstof udledningen fra bl.a. landbruget bliver målt har udledningen været undervurderet med ca. 7 procent.

Det betyder reelt, at de senere års politiske beslutninger på området, har været truffet på et forkert grundlag.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisshop-Larsen er rystet over fejlen:

- Det ryster én, at der gentagne gange kommer oplysninger, der viser, at landbrugspakken hviler på et alt for usikkert grundlag. Og at kvælstofkoncentrationerne var undervurderede, siger hun.

Genåbning af landbrugspakken

Fejlen er sket på de miljølaboratorier, der laver prøverne for miljøstyrelsen. Her tog man tilbage i 2010 en ny og mere usikker analysemetode i brug, uden at oplyse om det.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen siger i en skriftlig udtalelse til Altinget, at man nu vil se på resultaterne og vurdere behovet for yderligere analyser.

Ella Maria Bisschop-Larsen understreger, at det er vigtigt, at sagen ikke bliver trukket i langdrag.

- Vi har de senere år set nogle markant iltsvind i de danske fjorde, og livet i vandet gisper i bogstaveligste forstand efter vejret. Visse parter vil kunne se en interesse i at trække sagen i langdrag, men der er simpelthen brug for handling nu. Vi mener, at de to rapporter fra Århus Universitet er fyldestgørende grundlag for at gribe ind i landbrugspakken fra 2016, der jo tillod landmændene at bruge ekstra gødning, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

4000 tons kvælstof

Udledningen af kvælstof fra landbruget måles som sagt i åmundingerne, og her har analyserne i gennemsnit været syv procent for lave.

Det svarer til knap 4000 tons kvælstof, som der altså har været udledt ekstra, i forhold til, hvad man regnede med i landbrugspakken. Det betyder, at der er behov for at sænke udledningen med 4000 tons mere end forudsat i landbrugspakken, og dermed er der altså brug for en markant stramning af tiltagene i landbrugspakken.

- Det er en bombe under landbrugspakkens kvælstofregnskab, der betyder at situationen for vandmiljø og natur er langt værre en hidtil antaget. Og når overvågningen viser at miljøtilstanden i havet er forværret de senere år, kræver det omgående handling, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Den 14. marts skal miljøstyrelsen lave en teknisk redegørelse for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om sagen.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28