Regeringen har i dag præsenteret forslag til finanslov for næste år, der kommer i forlængelse af forslaget om at give skattelettelser for 23 mia. kroner – herunder en kraftig lempelse af bilafgifter.

Her er der afsat en grøn naturpulje, hvor der i 2018 afsættes 17 mio til naturindsatser bl.a. indsatser for beskyttelse af ferske enge og overdrev, står der i forslaget.

Fra 2019 til 21 afsættes årligt 21 mio. til puljen. Det grønne aftryk glæder afdelingschef for natur og miljø i Danmarks Naturfredningsforening Morten Pedersen.

- Det vidner om, at der er kræfter i regeringen, der virkelig gerne vil prioritere en indsats for den hårdt pressede danske natur. Det er vi naturligvis meget glade for, og vi håber, at regeringen vil være åben for en dialog omkring, hvordan vi får mest natur for pengene, siger Morten Pedersen.

Langt fra naturmål

Udover naturpuljen indeholder finanslovforslaget også et tilskud på 4 mio. kroner til at opdatere naturkanonen fra 2009.

Et lidt lavere beløb, end de 4,6 mio. kroner regeringen netop har skåret væk fra indsatsten med at registrere natur i private skove.

Ifølge Morten Pedersen er det dog en finanslov, der på de store linjer vender den tunge ende nedad for miljø og klima, set i lyset af, at regeringen samlet set lægger op til at øge det offentlige forbrug med 0,5 procent.

- Det er tankevækkende, at regeringen, på trods af en så markant forøgelse af det offentlige forbrug, ikke kan finde plads til at bruge flere penge på at beskytte miljøet og naturen. Vi er utrolig langt fra en indsats, der bare minder om noget, som vil bringe os i mål i forhold de forpligtigelser, som vi har påtaget os internationalt med at vende tilbagegangen i naturen og udryddelsen af arter. Vi har ikke en regering, der tager klima og tabet af natur i Danmark alvorligt, siger Morten Pedersen.

Sort dag for klimaet

Tidligere på ugen præsenterede regeringen en plan om skattelettelser for 23 mia. kroner blandt andet i form af billigere afgift på biler.

Det bliver nu suppleret med en finanslov med mindre penge til offentlig transport.

- Regeringen kommer med en række forslag, der vil øge CO2-udledningen markant, samtidig med at man skriver fine linjer om, at man vil gøre Danmark grønnere og mere bæredygtigt. Det hænger simpelthen ikke sammen, siger Morten Pedersen.

Af andre forslag fra finansloven kan nævnes, at bevillingerne til den danske naturfond stopper med udgangen af 17.

Det grønne nationalregnskab, som regeringen tidligere har rost, ser også ud til at miste livet.

Du kan finde forslaget den nye finanslov på Finansministeriets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28