Den danske natur er i krise. De løbende indrapporteringer til EU om naturens tilstand i Danmark taler sit klare sprog. Danmark ligger helt i bund, når det kommer til naturens bevaringsstatus – altså tilstanden for naturtyper og dyre-, plante- og svampearter. Samtidig er Danmark det land med mindst EU-beskyttet natur, og et af verdens mest opdyrkede lande.

Derfor er 23 grønne organisationer gået sammen om at kæmpe for en redningsplan for den danske natur. En central løsning, ifølge organisationerne, er en naturlov - udarbejdet med klimaloven som forbillede - som i 2030 skal sikre 30 procent beskyttet natur, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet vild natur til lands og til havs.

Derfor er der også stor begejstring hos organisationerne over det krav, som de nuværende fire støttepartier, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet i dag er kommet med. Her stiller de fire partier nemlig et fælles krav til et kommende forståelsespapir om at Danmark skal have en naturlov.

Læs også: Hvad er en naturlov, og hvorfor er der brug for den?

Hos Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, er der stor begejstring over partiernes udspil:

- Hvis vi i Danmark fortsat vil kalde os selv et grønt foregangsland, bliver vi nødt til at stoppe naturens tilbagegang og skabe mere plads til naturen. Når både FN, EU og alle førende eksperter konkluderer, at verden skal afsætte mindst 30 procent af vores areal til natur for at løse biodiversitetskrisen, skal Danmark selvfølgelig også tage vores del af ansvaret. Her er en naturlov med bindende mål det vigtigste tiltag.

Støt naturen med din underskrift

Vi kæmper for, at naturen får sin egen lov, der skal sikre mere og bedre beskyttet natur i Danmark. Du kan støtte sagen med din underskrift. Jo flere der kræver en naturlov, jo større chance er der for, at politikerne vil lytte.

Det vigtigste grønne løfte i valgkampen

Hos Verdens Skove, glæder politisk rådgiver Pil Christensen sig over forslaget fra de fire partier, som med en naturlov vil have Danmark til at leve op til EUs biodiversitetsstrategi om at reservere 30 procent af arealet til lands og vand, hvoraf en tredjedel skal strengt beskyttet natur:

- Det er ubetinget det vigtigste grønne forslag, som er kommet i denne valgkamp. Lige nu er Danmark europæisk bundskraber, når det kommer til naturen. Vi har under en procent vild natur og ligger langt under vores europæiske naboer, når det kommer til beskyttet natur. Hvis vi skal sikre en rig og mangfoldig natur til vores efterkommer, er en naturlov med bindende mål den helt rigtige vej at gå.

Læs også: 2 ud af 3 vælgere vil have en naturlov ifølge Epinion

Klimaloven som forbillede for en naturlov

Ifølge de fire partier får det nuværende biodiversitetsråd som opgave at udarbejde forslaget til en naturlov, med klimaloven som forbilledet. Loven skal sikre, at Danmark kan leve op til EU’s biodiversitetsstrategi om 30 procent beskyttet natur, heraf en tredjedel strengt beskyttet natur.

Biodiversitetsrådet kan få en hovedrolle med udarbejde af oplæg til en biodiversitetslov og samtidig sikre, at den danske naturindsats baserer sig på stærk faglighed, udtaler Knud Flensted, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening BirdLife:

- Vi står midt i to meget alvorlige kriser: Biodiversitetskrisen og klimakrisen. For begge kriser gælder det, at det er helt afgørende, hvordan vi udnytter det danske land- og havareal. Der skal sikres mere plads til natur, hvilket vil styrke biodiversitet og oplagre CO2.

Læs også: Lige nu uddør planter og dyr hurtigere end nogensinde før

48-årige Anne fra Køge er en af de over 36.000 danskere, som allerede har skrevet under på, at de vil have en naturlov.

Løs klimakrisen og naturkrisen på samme tid

I dag er Danmark langt fra at kunne leve op til vandrammedirektivet, som kræver at Danmark reducerer landbrugets udledninger af kvælstof betragteligt. Der findes 200.000 hektar grundvandsdannende arealer, som skal beskyttes mod sprøjtegift. Vandstandsstigninger kræver massive investeringer i klimatilpasning. Og hvis landbrugets udledninger af CO2 skal falde, kræver det, at de mest klimaforurenende jorde udtages og gives tilbage til naturen.

- Det lykkedes aldrig at løse vores grønne udfordringer, hvis vi ikke samtænker løsningerne. Og fællesnævnerne for natur, klima og miljøkrisen er, at det kræver, at vi giver mere plads til naturen. For naturen er vores bedste allierede, når det kommer til at reducere udledning af kvælstof og klimagasser fra landbruget og beskyttet drikkevandet. En naturlov er derfor et vigtigt bidrag til at sikre et grønnere Danmark - på alle parametre. Med andre ord kan Danmark kun løse de grønne krise ved at bruge vores areal klogere, siger Philip Hahn-Petersen, formand i foreningen Vild Med Vilje.

Er du enig i, at den kommende regering bør lave en naturlov efter valget? Så hvis det til politikerne med din underskrift.