Efter endnu et langt EU-ministerrådsmøde om fiskekvoter blev de europæiske fiskeriministre tidligere på ugen enige om en række fangstkvoter for 2023.

Kvoterne for bl.a. torsk, rødspætte og jomfruhummer ligger inden for det niveau, som forskerne i det Internationale Havundersøgelses Råd (ICES) anbefaler som bæredygtigt, og det glæder man sig over i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Det er meget positivt, at man har fastlagt kvoter, der i høj grad følger de biologiske anbefalinger. Det har man ikke altid gjort, så det er positivt, at man gør det, siger præsident Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Men torsken er stadig sårbar, så parallelt med de nye kvoter bør man sætte ind mod det mulige ulovlige udsmid af torsk. Så samtidig med at man lader kvoterne stige, så bør man indføre kameraovervågning af fangsterne i Nordsøen. På den måde kan vi beskytte torskens fremgang, siger Maria Reumert Gjerding.

Kritisk ålefiskeri kan fortsætte

Den store undtagelse, hvor EU-ministrene ikke lyttede til forskerne, er for fiskeriet af ål. Det kan fortsætte stik imod den biologiske rådgivning.

- Det er kritisabelt, at man ikke følger de biologiske anbefalinger angående ål og stadig tillader fiskeri. År efter år har eksperter anbefalet, at man lukker ned for det, for ålen er en kritisk truet art, siger Maria Reumert Gjerding.

I aftalen for 2023 er den nuværende lukkeperiode på tre måneder udvidet med yderligere tre måneder, hvor man ikke må fange ål i saltvand. Samtidig bliver rekreative fiskeri efter det kritisk truede dyr forbudt. Danmarks Naturfredningsforening havde dog gerne set, at der kom et totalforbud mod al fiskeri efter ål - også det erhvervsmæssige.

- Nu fortsætter man det kommercielle fiskeri, og det er under al kritik. Ministrene har landet et meget svagt kompromis om at udvide lukkeperioden for fiskeri fra tre til seks måneder, men det er langt fra nok til at sikre en genopretning af bestanden. Jeg vil dog rose, at man forbyder rekreativt fiskeri af ål, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.

Fakta om kvoteaftalen for Nordsøen og Skagerrak

  • Der er udsigt til, at der kan fanges bl.a. flere torsk, kuller og mørksej.
  • EU’s fiskeriministre valgte heller ikke denne gang enige om at indføre et europæisk stop for fiskeri efter ål trods eksperternes anbefaling.
  • Fiskeriministrene valgte at udvide den tre måneders lukkeperiode med yderligere tre måneder, hvor man ikke må fiske ål.
  • Fiskeriministrene besluttede også at forbyde rekreativt fritidsfiskeri efter ål.
alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri