De danske fjorde og indre farvande har i årevis været plaget af kvælende iltsvind, og her i efteråret blev det danske hav ramt af det værste iltsvind i over 20 år.

Havbunden er mange steder død. Fisk og bunddyr gisper efter vejret, og døde fisk driver i land.

Derfor foreslår Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten nu, at der skal laves en akutpakke for at redde havmiljøet.

Og det er et forslag, som får stor ros fra Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg håber rigtig meget på, at regeringen vil lytte til det her fremragende forslag fra oppositionen og indkalde til forhandlinger om en akutplan for havet. Tiden er knap, og havet har brug for handling, siger Maria Reumert Gjerding.

Hjælp os med at redde havet

Vær med til at kræve akut handling for havet, når Danmark holder vejret søndag den 29. oktober.

Du kan deltage i vores landsdækkende opråb mange steder i landet - og også digitalt, hvis du ikke kan deltage fysisk.

Mindre forurening med kvælstof skal redde havet

Udspillet fra de fire partier indeholder en række forskellige forslag. Blandt andet at forureningen med kvælstof til havet skal sænkes markant, og at det skal være forbydes at sprøjte og gøde omkring alle åbne vandløb, større søer og kystområder.

Og de forslag vækker begejstring hos Danmarks Naturfredningsforening, for eksperter har i årevis peget på, at landbrugets forurening med kvælstof er den vigtigste årsag til iltsvindet i danske fjorde og indre farvande.

- Indsatsen med at nedbringe landbrugets forurening af vandmiljøet har slået fuldstændigt fejl. I ti år er der stort set ikke sket noget. Og skiftende regeringer har enten sovet i timen eller bevidst modarbejdet de miljøplaner, der skulle reducerer forureningen, siger Maria Reumert Gjerding.

Ifølge Miljøministeriet skal den danske kvælstofudledning reduceres med godt en tredjedel, for at Danmark kan opnå god økologisk tilstand i havmiljøet og leve op til EU's vandrammedirektiv.

- Landbruget står for langt hovedparten af den menneskeskabte udledning af kvælstof i det danske vandmiljø. I år har vi set konsekvenserne med det værste iltsvind i tyve år. Vores fjorde og indre farvande er ved at dø, siger Maria Reumert Gjerding.

Vil du være med til kræve handling af vores politikere, så kan du søndag den 29. oktober deltage i vores landsdækkende opråb 'Danmark holder vejret'. Det kan du læse mere om nedenfor.

Video: Danmark holder vejret

Hvad er Danmark holder vejret?

Danmark holder vejret er en landsdækkende begivenhed med små og store lokale arrangementer, der alle tager udgangspunkt i en fælles symbolsk handling:

D. 29. oktober kl. 12.00 holder vi vejret i 30 sekunder.

Vi holder vejret i sympati med det gispende hav og de kvalte fisk. Og vi gør det for at manifestere vores sorg og vrede over, at havet flere steder er dødt.

Vi vil have livet tilbage i de danske fjorde og farvande. Vi vil have sat en stopper for den massive forurening med kvælstof fra landbruget. Vi vil have stoppet iltsvind nu!

Du kan være med til at sende et klart signal til vores politikere på to forskellige måder: Enten ved at møde fysisk op til et af de mange arrangementer i hele landet. Eller du kan bruge 30 sekunder på at deltage digitalt.