4,1 procent urørt hav og knap 30 procent beskyttet hav i alt - hvis man tæller fuglebeskyttelsesområder med.

Det er kort sagt regeringens bud på havbeskyttelse i Danmarks nye Havplan, og det er der mange politikere fra både støttepartier og opposition, der er utilfredse med.

I en artikel i Politiken søndag d. 11. april taler et flertal uden om regeringen for, at vi skal have langt mere urørt hav i Havplanen.

Det gælder blandt andet Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og de Konservative.

Flere politikere henviser til aftalen "Sammen om Havet" indgået mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening, der når op på 10 procent urørt hav i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm:

”Når fiskerne selv sammen med DN har påvist områder, der svarer til 10 procent, så virker det lidt pauvert, at regeringen kommer ud med 4 procent”, siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen til Politiken.

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti offentliggjorde før påske også et oplæg til 10 procent urørt hav, og 20 procent beskyttet hav, hvor der kun må fiskes skånsomt.

Danmarks hav er presset
10 procent urørt hav er en del af EU’s nye biodiversitetsstrategi. Regeringen har offentligt bakket op om 30 procent beskyttelse og 10 procent urørt hav på globalt- og EU-plan, men ikke nationalt.

Derfor glæder det Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, at se, at der tegner sig et flertal for mere urørt hav uden om regeringen.

- Vi ser meget positivt på den politiske vilje til at beskytte mere af den danske havnatur. Det danske hav er enormt presset, så mere og bedre beskyttelse er helt essentielt, hvis vi vil have en sund havnatur i fremtiden, siger Lars Midtiby.

Ingen af de danske farvande har en god miljøtilstand i dag. Flere af vores fiskebestande er overfiskede. 7 af 8 naturtyper i havet, som vi er forpligtet til at beskytte, er i stærkt ugunstig tilstand.

Der fiskes med skadelige bundslæbende redskaber mindst en gang om året i 65 procent af Østersøen og næsten 90 procent af Nordsøen.

Forskning peger entydigt på, at stærkt beskyttede, lukkede områder er den mest effektive type af beskyttelse, med en række positive effekter på havbund, biodiversitet og i mange tilfælde også fiskebestande.

- Vi forventer, at regeringen lytter til det brede flertal for mere urørt hav, siger Lars Midtiby.

Miljøminister Lea Wermelin er blevet kaldt i samråd af Venstre og Radikale Venstre om den manglende beskyttelse af havet.

Havplanen er i høring frem til den 30. september.

Beskyt havet

Havplanen er en plan for, hvordan vi skal benytte og beskytte havet de næste ti år - og den bliver lagt af politikerne netop nu!

Skriv under og kræv, at beskyttelsen af havets dyr og planter får en central plads i planen.

alt
Lars Midtiby
Direktør