I dag var der gode nyheder for den danske natur. For alle partier i Folketinget – på nær Dansk Folkeparti - stemte nemlig nej til det meget omdiskuterede beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at foreslå fredninger.

Forslaget ville have betydet, at fredningsforslag i fremtiden kun kunne rejses sammen med stat eller kommune. Og da disse sjældent har en selvstændig interesse i at rejse fredninger, var forslaget et effektivt opgør med naturfredning i Danmark.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening forsøgt at forsvare fredningerne i Danmark – hvilket har betydet, at næsten 33.000 i skrivende stund har skrevet under på et nej til at forringe naturbeskyttelsen, og søndag den 20. januar var der 40 steder i landet demonstrationer imod forslaget.

Støt naturen med et medlemskab af Danmarks Naturfredningsforening i dag

Støtter ikke DF's forslag

Nu har politikerne så vendt tommelfingeren ned til forringelserne, og miljø – og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V) meldte tydeligt ud i salen, at regeringen ikke støtter DF's forslag:

- Siden reglerne om naturfredning blev indført i den første naturfredningslov i 1917, har den sikret, at Danmark har bevaret værdifulde naturområder, historiske landsskaber og kulturhistoriske miljøet for eftertiden, sagde miljøministeren og fortsatte:

- Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger er efter min mening netop udtryk for en demokratisk proces, hvor fredningsforslag ikke kun initieres af myndigheder. Jeg synes det er rigtig fint i tråd med den danske foreningstradition, at Danmarks Naturfredningsforeningen har retten til at rejse en fredningssag, og det i øvrigt er fredningsnævnene, der beslutter i sidste ende. Derfor støtter regeringen ikke beslutningsforslaget.

Hos oppositionens største parti, Socialdemokraterne, var der også klar afvisning af Dansk Folkepartis forslag. Og med henvisning til Thorvald Stauning, som i 1937 gav Danmarks Naturfredning retten til at foreslå fredninger, sagde Lea Wermelin:

- I Socialdemokratiet er vi stolte af det naturmæssige fremskidt, som den fredningsret har været med til at føre til. DN har været med til at rejse fredningssager for dele af vores alle mest værdifulde og skønne natur.

- Det er vigtigt, at vi har DN som hverken har økonomiske eller andre interesser bundet op på fredningssager. Og derfor alene ser på det fra et naturmæssigt synspunkt.

Efterfølgende var samtlige ordfører fra folketingets partier på talestolen, hvor både Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Konservative afviste at støtte forslaget.

Forslaget fra Dansk Folkeparti indebar foruden kravet om godkendelse af kommune eller stat, også at andre organisationer skulle kunne rejse fredningsforslag, samt at der skulle være bedre involvering af de berørte lodsejere, før der rejses en fredning.

DN rækker hånden ud til dialog

Og netop dialogen er noget, som Danmarks Naturfredningsforening allerede i dag har stort fokus på. Men derfor kan det sagtens blive bedre, og derfor tager Danmarks Naturfredningsforening kritikken til sig og inviterer til debat, fortæller præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

- Allerede i dag bestræber vi os på at sikre en god dialog med berørte parter om en fredningssag. Men jeg må jo også konstatere, at der en gang imellem opstår ufrugtbare konflikter i forbindelse med, at vi rejser fredningssager, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening inviterer derfor nu de store jordbesiddere til et dialogmøde, så blandt andre de berørte lodsejere kan blive involveret mere i fredningsprocessen, end det har været tilfældet tidligere.

- Vi kommer næppe til undgå, at der i fremtiden også vil komme konflikter og uenigheder. Men vi skal i hvert fald som forening gør alt, hvad vi kan, for at fredningsprocessen foregår bedst mulig for alle parter, uddyber Maria Reumert Gjerding.

Derfor vil Danmarks Naturfredningsforening nu i første omgang invitere Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen til dialogmøde.

Lægge låg på diskussionen

Både Landbrug og Fødevarer og Skovforeningen fortæller til det politiske medie Altinget, at man er parat til at lægge låg på diskussionen:

- Vi tager meget gerne imod håndsrækningen fra Danmarks Naturfredningsforening, og så synes jeg, at vi skal lægge låg på diskussionen, siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand med ansvar for miljø i Landbrug & Fødevarer til Altinget, og uddyber:

- Vi er alle enige om, at vi har brug for mere natur samtidig med, at vi har et godt landbrug, der kan tackle de store udfordringer med miljø og klima, vi som samfund står over for.

Lignende toner lyder fra Dansk Skovforening, hvor direktør Jan Søndergaard roser Danmarks Naturfredningsforening for den fremstrakte hånd.

- Vi kritiserede, at skovejerne mange gange ikke blev involveret nok i fredningssagerne. Men hvis man vil lægge en anden stil for dagen, hvor man i højere grad inddrager dem, der har passet naturen, så synes jeg, det er enormt positivt, siger han til Altinget.

Han mener derfor heller ikke, at der er behov for at ændre lovgivningen, når Danmarks Naturfredningsforening nu går forrest med øget dialog.

- Hvis det bliver standarden fremover, så synes jeg, vi er nået langt med at modernisere fredningsinstrumentet, slutter han.

Den udstrakte hånd fra Danmarks Naturfredningsforening blev også taget godt imod af de mere skeptiske partier, hvor både Venstre og Liberal Alliance kvitterede for udmeldingen fra Maria Reumert Gjerding til en bedre dialog med de relevante organisationer.

Bliv medlem og støt naturen i Danmark

Som medlem er du med til at beskytte naturen i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening arbejder med at frede natur, og vi arbejder for et sprøjtefrit Danmark, så vi undgår gift i naturen og i vores miljø. Du kan støtte os ved at melde dig ind. Som medlem får du en række fordele heriblandt Danmarks største naturmagasin: Natur & Miljø, som du modtager med posten fire gange om året.