En sanglærke på Lærkesletten, der er en af de områder, der står til at miste sin fredning.

Det er uden fortilfælde og åbenlyst i strid med hensigterne i naturbeskyttelsesloven, at Folketinget nu ophæver fredningen af tre områder i København, så kommunen kan tjene penge på salg af de tre områder.

Så hård lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening, som mener, at et flertal i Folketinget og Københavns Kommune er i gang med at underminere værdien af de fredninger, som skal sikre varig beskyttelse af naturen.

- En fredning er en fredning, og sådan skal det blive ved med at være. Derfor er det principielt en underminering af beskyttelsen af vores fredede områder, når Folketinget tilsidesætter normalt fredningspraksis og gennemtvinger en affredning ved lov, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Baggrunden er, at Folketinget i aftalen om den nye Lynetteholmen har valgt at ophæve fredningen af tre områder, som Københavns Kommune nu kan sælge til boligbyggeri for at få penge i By & Havns slunkne kasse.

Og det er netop sådanne kortsigtede økonomiske interesser, fredninger skal beskytte naturen imod. Derfor er det også uden fortilfælde i dansk politisk historie, at fredede naturområder er indgået i politiske studehandler.

Bliv medlem og støt vores arbejde for fredninger

Et brud på 100 års forvaltning af fredninger

En fredning er varig og kan kun ændres, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Det har været den politiske linje i Folketinget, siden den første naturfredningslov blev skrevet i 1917.

Normalt er det nemlig fredningsnævnene, som kan give dispensation til at ændre på fredninger eller i sidste ende ophæve en fredning. Det sker uhyre sjældent, og de har kun lovhjemmel til det, hvis der ligger tungtvejende samfundsmæssige interesser til grund.

- Fredninger skal jo blandt andet beskytte mod byggeplaner og i særdeleshed, når det drivende for byggeplanerne er at tjene penge. Her er der jo på ingen måde tale om tungtvejende samfundsmæssige interesser. Tværtimod. Derfor undrer det mig såre, at et flertal i Folketinget overhovedet vil acceptere at bryde med normal praksis og så direkte underminere den naturbeskyttelseslov, de selv har vedtaget, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun opfordrer i stedet Folketinget til at droppe affredningen af de tre områder, og i stedet lade Københavns Kommune forsøge at ophæve fredningerne ved fredningsnævnet.

Sådan ophæves en fredning

  • En fredning er varig og kan kun ophæves, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Og det sker uhyre sjældent. Folketinget kan ophæve fredninger med anlægslov. Men det er kun sket få gange i fredningernes 100 års gamle historie.
  • Normalt ophæves eller ændres fredninger ved fredningsnævnene, hvor der bliver rejst en ny fredningssag, som ophæver den eksisterende fredning.
  • Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves for at give kommuner mulighed for at sælge området.

Kun få gange tidligere har Folketinget ved lov affredet fredede områder. Ørestadsloven i 1992 og ved genoprettelsen af Skjern Å, og så er der blevet ændret en smule ved eksisterende fredninger ved anlæggelse af Ringstedbanen.

I alle tidligere tilfælde har der ligget tunge samfundsmæssige interesser til grund. Og ikke som her, hvor affredningen udelukkende handler at give kommunen mulighed for at sælge de fredede områder til byggegrunde.

Lokale protester mod Københavns Kommune

Ophævelsen af fredningerne på Lærkesletten (Campinggrunden) på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen sker på baggrund af hele balladen omkring Amager Fælled. Her måtte kommunen droppe planerne om at bygge på strandengen på Amager Fælled efter massive protester fra københavnerne.

Hos Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i København fortæller næstformand Knud Erik Hansen, at foreningen vil kæmpe til det sidste for at forhindre kommunens og folketingspolitikernes planer om at affrede de tre områder.

- Kommunens mange planer for nye bydele de sidste halve snes år har kun haft sparsomme grønne områder. Det er derfor ekstra problematisk, at kommunen nu vil tage af de eksisterende områder. Vi er rigtigt mange, der elsker det grønne i byen, fortæller han og fortsætter:

- Det er ikke holdbart, at naturen skal lide, fordi kommunen vil lade naturen betale til gælden i By & Havn. For København er det derfor vigtigt, at fredningerne respekteres. Vi vil arbejde sammen med de lokale grupper for sikre områderne til natur.

Vil DU bevare Danmarks fredninger?

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening støtter du naturen. Vi arbejder for at skabe mere og bedre natur.