Et af de væsentlige problemer for den danske natur, er de såkaldte invasive arter. Det er arter, der ikke hører hjemme i Danmark og ødelægger naturen.

Indtil nu har man desværre i byggemarkeder og planteskoler kunnet købe flere af de arter, som er særligt problematiske for den danske natur. Det gælder for eksempel rynket rose, som samfundet samtidig bruger en masse ressourcer på udrydde fra den danske natur.

- Der er ingen tvivl om, at det er en god nyhed for den danske natur, som miljø- og fødevareministeren kommer med her. Det er et mileskridt i den rigtige retning, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

Udvidet national indsats

- Det er virkelig glædeligt, at ministeren med sin beslutning nu dæmmer op for de tåbelige situationer, hvor en haveejer har kunnet køre i havecentret og købe rynket rose, japansk pileurt med flere, og plante dem i sin have, hvorfra de så kan sprede sig uhæmmet til nærliggende naturområder, hvor kommunerne så skal bruge penge på at bekæmpe dem.

Forbuddet har hjemmel i en EU forordning, som forpligter medlemslandene at bekæmpe arter, der er problematiske på EU niveau, og giver de enkelte medlemslande mulighed for at indføre nationale salgsforbud for arter, der ”kun” er problematiske i det pågældende medlemsland.

Og det er den sidstnævnte mulighed ministeren nu har besluttet at gøre brug af.

I august sidste år blev 37 forskellige invasive dyre- og plantearter ulovlige at avle eller handle i EU, hvoraf 12 findes i den danske natur. Med det nye forslag fra ministeren kommer der 18 nye arter med.

Kvæler vegetation

Det gælder bl.a. kæmpe bjørneklo, som i mange år har kunnet ses meget store enklaver, der ud over at give frygtelige ”forbrændinger” hvis man rører dem, også kvæler al naturlig vegetation under.

Det gælder også rynket rose, også kendt som hyben, breder sig ved mange kyster som en kvælende dyne med torne, som ikke levner plads til vores naturlige flora, f.eks. klitrose, havtorn, orkideer med flere, på strandengene og i klitterne.

Ministeriets ”Handlingsplan mod invasive arter” er i høring frem til 28 april, hvor også Danmarks Naturfredningsforening vil fremsende kommentarer.

De 18 arter, som er udvalgt til nationale handelsforbud, er 15 planter og tre dyr.

1. Stor andemads-bregne
2. New zealandsk korsarve
3. Almindelig vandpest
4. Smalbladet vandpest
5. Kæmpe-bjørneklo
6. Canadisk balsamin
7. Kæmpe balsamin
8. Småblomstret balsamin
9. Glansbladet hæg
10. Hybrid mellem japansk og kæmpepileurt
11. Japansk pileurt
12. Kæmpe-pileurt
13. Rynket rose/hybenrose
14. Canadisk gyldenris
15. Sildig gyldenris
16. Galizisk sumpkrebs (tyrkerkrebs)
17. Mårhund
18. Bisamrotte

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28