(Bragt som debatindlæg i Berlingske d. 11. januar)

I landbrugspakken blev det besluttet, at udvaskningen af kvælstof til de danske vandløb, åer, søer og fjorde skulle falde med 617 tons hvert år fra og med 2012. På den måde ville det sorte miljø-regnskab i pakken blive grønt.

Overvågningen af det danske vandmiljø viser dog, at kvælstofudvaskningen fra 2012 til 2014 er steget med 4.024 tons. Dermed var udledningen i 2014 væsentligt højere, end regeringen og forligspartierne bag landbrugspakken havde besluttet, at den burde være.

Den seneste overvågning af vandmiljøet i Danmark fra Miljøstyrelsen og Århus Universitet viser kun tal for kvælstofforurening frem til 2014, men hvad med 2015? Og kan man overhovedet beslutte politisk at noget falder, hvis det i virkeligheden stiger? Vi kender ikke hele sandheden om gyllegate endnu.

Kvælstoftallene plejer at komme året efter, at de bliver målt. Det har de ikke gjort denne gang. Sandsynligvis fordi regeringen helt utraditionelt har tilbageholdt dem. Hvorfor mon det? Kunne det tænkes, at det er fordi, tallene viser, at udledningen fortsat stiger, og at regeringen blot udskyder den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?
Når tallene kommer i slutningen af denne uge, bliver vi klogere på omfanget af gyllegate.

MICHAEL LETH JESS, DIREKTØR I DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28